Apel do zainteresowanych zawodowo lub losowo onkologią.

Fotografia stanu:

1/ Mamy Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych;
2/ Mamy Krajową Radę ds. Onkologii;
3/ Mamy Strategię Walki z Rakiem;
4/ Mamy Ligę Walki z Rakiem;
5/ Mamy Pakiet Onkologiczny;
6/ Mamy ośrodki onkologiczne duże i małe;
7/ Mamy ludzi, wykształcone kadry;
8/ Mamy wiele doskonałych Onkologicznych Towarzystw Naukowych;
9/ Mamy leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze stosowane w onkologii;
10/ Mamy struktury administracyjne : Resort Zdrowia, Urząd Rejestracji, AOTM i T,GIF,GIS;
11/ Mamy zapisane tony dokumentów usprawniających leczenie onkologiczne w Polsce;
12/ Mamy setki bardzo mądrych i przemyślanych wypowiedzi.

Rezultaty :
1/ Wyniki leczenia nowotworów w Polsce są o ponad 10 punktów procentowych niższe niż średnia w Unii Europejskiej;
2/ Wyniki leczenia nowotworów w Polsce są o ponad 20 punktów procentowych niższe niż średnia w krajach skandynawskich;
3/ W liczbach bezwzględnych co roku w Polsce umiera od 10 000 do 20 000 Polek i Polaków, którzy leczeni w innym miejscu żyliby , pracowaliby, byliby.

Co robić:
Zmieniać powoli, ale konsekwentnie wszystkie dotychczasowe reguły walki z rakiem, bo nie przeżyjemy tej wojny.

Dr nauk farm Leszek Borkowski