Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem zaprasza na dziewiątą edycję Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy (7-9 sierpnia w Warszawie) organizowanej przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera w ramach Medycznego Programu Edukacyjnego.
W programie tegorocznego spotkania przewidziano m.in. prezentację najnowszych doniesień z kongresu ASCO 2019 dyskusję o prawach pacjenta, omówienie roli i wyzwań związanych z profilaktyką onkologiczną i badaniami przesiewowymi, rozmowę o dostępie do nowych leków onkologicznych i nowoczesnej diagnostyki onkologicznej, a także prezentację zagadnień związanych z nowoczesną terapią personalizowaną, immuno-onkologią. Wszystkie wykłady zostaną zarejestrowane kamerą cyfrową.

Szczegółowe informacje na temat Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy 2019 oraz relacje z poprzednich edycji LAO można znaleźć na stronie www.fundacjahilgiera.com

 

Program:


Środa 7 sierpnia

14.50 – Powitanie
15.00 – 15.20 – Jakość życia i satysfakcja chorych na nowotwory
dr n. o kult. fiz. Milena Lachowicz, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego, Zakład Psychologii w Katedrze Nauk Społecznych Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
15.20 – 16.00 – Koalicja na Rzecz Adherence, czyli dlaczego pacjenci nie stosują się do zaleceń lekarza?
prof. dr hab. Ewa Marcinowska-Suchowierska CMPK, Krzysztof Suszek Fundacja „Misja Medyczna”, dyr. Aleksandra Lusawa GIS, mec. Aleksander Czura GIS, Aleksandra Rudnicka PKPO, dr Leszek Borkowski Fundacja „Razem w chorobie”
Moderatorka - Sylwia Jaczyńska-Kolasza
16.00 – 16.40 – Onkologia dziecięca, czyli dziecko i nastolatek w terapii onkologicznej
Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, prof. nadzw. dr hab. Bożenna
Dembowska-Bagińska - kierownik Kliniki Onkologii Instytutu Pomnika – Centrum
Zdrowia Dziecka, dr Tomasz Koziński – Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej
Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka
pacjenci: Bartłomiej Dwornik Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”,
Weronika Kudłacz – Fundacja „Iskierka”, Magdalena Magiera prezes - Fundacji „Glioma
Center”
Moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka
16.40 – 17.00 – przerwa
17.00 – 17.20 – Ochrona płodności chorych na nowotwory: Projekt Polskiej Ligi Walki z Rakiem
dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii
Skłodowskiej Curie
17.20 – 17.40 – Medycyna paliatywna: coś więcej niż umieranie
prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko, Katedra Psychiatrii na Wydziale Nauk
Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
17.40 – 18.00 – Jak pomagać pacjentom niewierzącym
prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko
18.00 – 18.40 – Lekarz i jego pacjent. Historia choroby
prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha i prof. dr hab. Jacek Jassem
Moderatorka – red. Renata Furman
18.45 - kolacja

Czwartek 8 sierpnia

Sesja – Rola nowoczesnej diagnostyki w Onkologii
9.00 – 9.20 – Badania genetyczne – czy konieczne są standardy medyczne i diagnostyczne
prof. dr hab. Maria Sąsiadek, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej
9.20 – 9.40 – Nie ma onkologii bez radiologii
prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz

Sesja – Najnowsze osiągnięcia w leczeniu nowotworów
9.40 – 10.00 - Co nowego w onkologii? Wybrane najważniejsze doniesienia z kongresu ASCO 2019
prof. dr hab. Renata Zaucha, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
10.00 – 10.20 – Zaawansowany rak jelita grubego - choroba przewlekła
prof. dr hab. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
10.20 – 10.40 – Leczenie raka gruczołu krokowego - międzynarodowe standardy w obliczu doniesień z ASCO
dr n. med. Iwona Skoneczna, Szpital św. Elżbiety - Mokotowskie Centrum Medyczne
Tadeusz Włodarczyk, Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”
10.40 – 11.00 – Rak trzustki – nowotwór szczególnej troski
dr n. med. Tomasz Lewandowski, Radomskie Centrum Onkologii
11.00 – 11.20 – Zabiegi rekonstrukcyjne dróg chłonnych
dr n. med. Daniel Maliszewski, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej WSS im. Janusza
Korczaka w Słupsku
11.20 – 11.40 – przerwa
11.40 – 12.20 – Dlaczego potrzebne są nowe specjalizacje w onkologii?
onkoneurolog – prof. dr hab. Jerzy Walecki, Zakład Radiologii CSK MSWiA
onkodermatolog – dr n. med. Joanna Czuwara, Katedra Dermatologii WUM
onkokardiolog – lek. Jarosław Kępski, Oddział kardiologiczny ECZ Otwock
onkorehabilitant – dr n. med. Joanna Filipowska, Zakład Rehabilitacji Białostockiego
Centrum Onkologii
onkodietetyk – mgr inż. Iwona Sajór, Pracownia Prewencji i Leczenia Żywieniowego
Nowotworów w Instytucie Żywności i Żywienia
moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka

Sesja – Postępy w leczeniu raka piersi
12.20 – 12.40 – Przegląd i ocena zmian systemowych z ostatniego roku
prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
12.40 – 13.00 – Wczesny rak piersi – uleczalna choroba
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii
Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Warszawie
Anna Kupiecka OnkoCafe - kampania „Wylecz raka piersi HER2+”
13.00 – 13.20 – Zaawansowany rak piersi: choroba, z którą da się żyć
dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii
Skłodowskiej Curie
13.20 – 14.00 – Immunoterapia – nowa nadzieja onkologii
Debata z udziałem prof. dr. hab. Sebastiana Giebela, prof. dr. hab. Pawła Krawczyka, prof.
dr. hab. Tomasza Kubiatowskiego dr. med. Bartosza Spławskiego, dr med. Anny Wrony
Moderator – red. Michał Dobrołowicz
14.00 - 15.00 - Obiad

Sesja – Postępy w hematologii onkologicznej
15.00 – 15.20 – Przewlekła białaczka szpikowa
prof. dr hab. Sebastian Giebel, Prezes Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych
(PALG)
15.20 – 15.40 – Przewlekła białaczka limfocytowa
prof. dr hab. Sebastian Giebel
15.40 – 16.00 – Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci
prof. dr hab. Alicja Chybicka, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i
Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
16.00 – 16.20 – Szpiczak
dr hab. Dominik Dytfeld, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
16.20 – 16.40 – przerwa

Sesja – Rak płuca
16.40 – 17.00 – Postępy w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka płuca: Rola chirurgii,
radiochemioterapii i immunoterapii
dr n. med. Anna Wrona, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
17.00 – 17.20 – Finansowanie badań kwalifikujących do leczenia celowanego w raku płuca: nadal
nierozwiązany problem
prof. dr hab. Paweł Krawczyk, Pracowni Immunologii i Genetyki Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie
17.20 – 18.00 – Opieka skoordynowana, czyli lung cancer units
Debata z udziałem: prof. dr hab. Joanny Chorostowskiej-Wynimko (pneumonolog), prof. dr
hab. Witolda Rzymana (torakochirurga), prof. dr hab. Włodzimierza Olszewskiego
(patomorfologa), prof. dr hab. Jacak Jassema (onkologa), prof. dr hab. Pawła
Krawczyka (genetyka) i Wojciecha Wiśniewskiego
Moderatorka - Magdalena Zmysłowska
18.00 – 18.30 – Reakcja na słowo rak - zajęcia interaktywne z udziałem uczestników
dr n. med. Monika Rucińska, Katedra Onkologii, Wydział Lekarski Collegium Medicum,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
18.30 - kolacja

Piątek 9 sierpnia

9.00 – 9.40 – Niepubliczne ośrodki onkologiczne: szansa, czy zagrożenie?
Debata z udziałem: prof. dr. hab. Sergiusza Nawrockiego, dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki –
IZWOZ Uczelni Łazarskiego, dr. Bernarda Waśko – wiceprezesa NFZ, Prezesa Roberta
Zawadzkiego – Prezesa Magodentu
Moderatorka – red. Maja Marklowska-Tomar
9.40-10.20 – Wycena procedur medycznych jako element polityki zdrowotnej państwa
Debata z udziałem: dr. Adama Kozierkiewicza, Anety Lipińskiej AOTMiT, dr. Bernarda
Waśko, prof. Jacka dr hab. Jassema, dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki
10.20 – 10.40 – Czy potrzebujemy nowego polskiego cancer planu?
prof. dr hab. Jacek Jassem
10.40 – 11.20 – Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej
debata z udziałem: prof. dr hab. prof. dr hab. Sergiusza Nawrockiego, prof. dr. hab. Jacka
Jassema oraz Wojciecha Wiśniewskiego
Moderator – red. Krzysztof Jakubiak
11.20 – 11.40 – Ścieżka pacjenta – czas oczekiwania na diagnostykę i leczenie onkologiczne w Polsce.
Wyniki trzeciej edycji badania Fundacji Onkologia 2025
prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, Klinika Onkologii i Radioterapii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego
11.40 – 12.00 – przerwa
12.00 – 12.20 – Czy podążamy w dobrym kierunku? Analiza zmian w opiece onkologicznej w Polsce w
latach 2017-2019. Diagnoza
Szymon Chrostowski, Inicjatywa All.Can
dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia
12.20 – 12.40 – Czy jesteśmy skazani na raka? Europejski Kodeks Walki z Rakiem
dr hab. Joanna Didkowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Onkologii
Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie
12.40 – 13.00 – Jak poprawić skuteczność badań przesiewowych? Aktywne zaproszenie na skrining
Dorota Szwałek, Screening Up
13.00 – 13.20 - Wychodzenie z choroby nowotworowej – rehabilitacja psychiczna i społeczna
dr n. med. Monika Rucińska, Katedra Onkologii, Wydział Lekarski Collegium Medicum,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
13.30 - obiad