20200123 1536 Raport EIU na temat raka płuca Breathing in a new eratext img.jpg

„ Breathing in a new era” to raport sporządzony przez the Economist Intelligence Unit ( EIU).


Raport przedstawia analizę porównawczą polityki w zakresie raka płuca w Europie, opisuje zachorowalność na nowotwory płuca oraz sposoby radzenia sobie z tym problemem w poszczególnych państwach. W pierwszej fazie badań EIU porównano wyniki z 11 krajów: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Norwegii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Na początku 2020 r. opublikowane zostaną wyniki dla kolejnych 16 krajów europejskich.

Przygotowanie profili poszczególnych państw poprzedziły przeprowadzone przez ekspertów EIU warsztaty z udziałem zainteresowanych stron. Zastosowanie kryteriów umożliwiających zobiektywizowaną ocenę pozwoliło określić obecne wyniki leczenia chorych na raka płuca oraz wskazać możliwości ich poprawy.
Każdy kraj został oceniony w 5 kategoriach:

  • Rak płuca jako strategiczny priorytet
  • Rak płuca jako wyzwanie zdrowia publicznego
  • Rak płuca jako wyścig z czasem
  • Rak płuca jako nowotwór na rozdrożu
  • Rak płuca jako priorytet nauki i badań.

Jedną z cech wyróżniających Polskę na tle innych krajów było przygotowanie dokumentu pt. „Strategia walki z rakiem płuca w Polsce”, który powstał w wyniku współpracy Polskiej Ligi Walki z Rakiem z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie i Polską Grupą Raka Płuca.

PLIK PDF - Raport EIU „Breathing in a new era”