Zasadniczą rolą projektu Oncofertility jest zapewnienie bezpłatnej konsultacji na temat technik zachowania płodności przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego pacjentom, którzy zgłaszają chęć posiadania potomstwa w przyszłości, a także wiedzy na temat technik wspomaganego rozrodu po zakończeniu leczenia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podstawą powodzenia projektu jest edukacja przedstawicieli środowiska medycznego (lekarzy, pielęgniarek, położnych), którzy mają kontakt z osobami w wieku rozrodczym w trakcie leczenia onkologicznego. Wykwalifikowany personel zapewnić ma chorym opiekę przez profesjonalną informację, wsparcie merytoryczne i pomoc psychologiczną w podejmowaniu decyzji.

Uruchomiono infolinię Zachowania Płodności pod numerem telefonu: +48 793 555 238 działającą we wtorki i czwartki w godzinach 17:00 – 19:00.   (Infolinia zamknięta z dniem 31.03.2024)2020 09 10 plwzr Oncofertility baner 1170x400 infolinia.jpg

W ramach projektu nagrano także serię wykładów edukacyjnych oraz rozpowszechniono wśród chorych ulotki dotyczące możliwości zachowania płodności (ulotka w wersji pdf).

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj.

logo ferring pharmaceuticals Wykłady i infolinia powstały dzięki wsparciu Ferring Pharmaceuticals