Podczas XII Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy odbyła się debata pt. Jak najlepiej wykorzystać możliwości programów lekowych w onkologii? z udziałem prof. dr hab. Jacka Jassema, Prezesa Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem, dr. hab. Tomasza Kubiatowskiego z Warmińsko- Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie, prof. dr hab. Marcina Czecha, prezesa Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Bernarda Waśko, wiceprezesa NFZ, Joanny Parkitnej, dyr. Wydziału Oceny Technologii Medycznych oraz Aleksandry Rudnickiej - rzeczniczki Stowarzyszenia SANISTAS. Debatę prowadził redaktor Krzysztof Jakubiak.

Dyskusja toczyła się wokół rekomendacji ekspertów uczestniczących w zorganizowanej przez naszą fundację w listopadzie 2021 roku II Konferencji "Programy lekowe w onkologii". Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który został opublikowany w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY (Dokument PDF)