XII Debaty onkologiczne

Europejski Kodeks Opieki Onkologicznej (European Code of Cancer Practice) został opublikowany w 2021 roku jako rozwinięcie Europejskiej Karty Praw Pacjenta Onkologicznego (European Bill of Patient`s Rights). Dokument opracował zespół ekspertów, przedstawicieli organizacji pacjentów i rzeczników praw pacjenta, przy wsparciu europejskich towarzystw naukowych, organizacji pacjenckich oraz Komisji Europejskiej.

Zapraszamy na stronę projektu: https://onko-koalicja.pl/