Dzielimy się z Państwem publikacją dotyczącą praw pacjentów chorych onkologicznie. KPPO powstała we współpracy organizacjami pacjenckimi oraz ekspertami opieki zdrowotnej. Dokument powstawał pod okiem European Cancer Concorde z myślą o wyrównaniu szans pacjentów w całej Europie. Polską stronę w pracach nad kartą reprezentował prof. Jacek Jassem, prezes Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem, który podkreśla, że ta inicjatywa podobnie jak polski cancer plan, pokazuje m.in. nierówności w dostępie do świadczeń onkologicznych w poszczególnych regionach Europy. W Polsce także mamy różnice w wydatkach na ten cel pomiędzy wojewódzkimi oddziałami NFZ. Karta proponuje konkretne rozwiązania w celu racjonalizacji wydatków w zakresie onkologii. Leczenie chorób nowotworowych to walka o życie coraz większej liczby obywateli, którzy powinni być traktowani zgodnie z paradygmatem równości w zdrowiu. Kodeks określa 10 głównych praw określających, czego pacjent powinien oczekiwać od systemu opieki zdrowotnej. Prawa te podkreślają znaczenie równego dostępu do przystępnej cenowo i optymalnej opieki onkologicznej, dobrej jakości informacji o chorobie i leczenia danego pacjenta, oraz jakości wyników leczenia onkologicznego, z którego będzie korzystał.

Dokument Karty Praw Pacjenta Onkologicznego