Gospodarzem warsztatu był członek Ligi Komop Tegen Kanker w Brukseli. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele 18 krajowych lig walki z rakiem, w tym czlonek Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem - Joanna Didkowska.

Warsztat koncentrował się na zagadnieniach związanych z marketingiem społecznym i behawioralnym. Wiele uwagi poświęcono sposobom dotarcia z przekazem Kodeksu do jak najszerszej grupy odbiorców. Szczególnie interesujące były prezentacje lig krajowych ilustrujące działania w poszczególnych krajach.