Polska Liga walki z Rakiem wraz z Polskim Towarzystwem Psychoonkologicznym otrzymała grant na wdrożenie projektu „Jak żyć z rakiem”.

Jak żyć z rakiem?