Polska Liga Walki z Rakiem patronowała XX Jubileuszowemu Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Patologów, odbywającego się pod hasłem „Patomorfologia – od makroskopii do genu”. Większość wykładów i sesji plakatowych Zjazdu poświęcona była nowoczesnej diagnostyce nowotworów.