Powstała w 2014 roku i oparta na najlepszych wzorcach światowych, kompleksowa Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 jest efektem współpracy niemal 200 ekspertów, przedstawicieli towarzystw naukowych i organizacji pozarządowych z administracją państwową. Jej celem jest poprawa wyników leczenia nowotworów w Polsce, które nadal znacząco odbiegają od średniej europejskiej.

Strategia przewiduje podjęcie 90 działań, które mają zapewnić realizację 30 celów, postawionych w 5 obszarach: organizacji i zarządzania systemem zwalczania chorób nowotworowych, nauki i badań nad rakiem, profilaktyki, diagnostyki i leczenia oraz jakości życia w trakcie i po zakończeniu terapii onkologicznej.

Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 odchodzi od dotychczasowych doraźnych działań Państwa na rzecz podejścia konsekwentnie systemowego i strategicznego.

Zespół ds. Wdrażania Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 tworzą:

 • Dr Joanna Didkowska (kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii w Warszawie)
 • Prof. Rafał Dziadziuszko (konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej)
 • Prof. Jacek Fijuth (prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego)
 • Podsekretarz Stanu Katarzyna Głowala (przedstawiciel Ministra Zdrowia)
 • Profesor Jacek Jassem (Gdański Uniwersytet Medyczny; przewodniczący Zespołu)
 • Prof. Jerzy Jakubowicz (dyrektor Centrum Onkologii w Krakowie)
 • Prof. Maciej Krzakowski (przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii)
 • Dr hab. Adam Maciejczyk (prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych)
 • Dr Janusz Meder (prezes Polskiej Unii Onkologii)
 • Prof. Jarosław Reguła (Centrum Onkologii w Warszawie)
 • Prof. Piotr Rutkowski (prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej)
 • Prof. Krzysztof Składowski (dyrektor Centrum Onkologii w Gliwicach)
 • Prof. Jan Walewski (dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie)

oraz jako doradca:

 • Dr Adam Kozierkiewicz (ekspert ochrony zdrowia).