Palenie tytoniu jest udowodnioną przyczyną wielu nowotworów i odpowiada za około 1/3 ogółu zgonów nowotworowych. O ile niekorzystne skutki używania tytoniu są dobrze znane, nie docenia się szkód wynikających z kontynuacji palenia po rozpoznaniu nowotworu. Palenie tytoniu przez chorych na nowotwory w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu znacząco pogarsza wyniki leczenia, zwiększa ogólne ryzyko zgonu, ryzyko zgonu związane z nowotworem i ryzyko wtórnych nowotworów, znacząco nasila toksyczność leczenia i istotnie zwiększa jego koszty. Mimo wielu korzystnych skutków zaprzestania palenia tytoniu po rozpoznaniu nowotworu, większość chorych kontynuuje swój nałóg.

Kolejna edycja Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy odbyła się w dniach 7-9 sierpnia w Warszawie.

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem zaprasza na dziewiątą edycję Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy (7-9 sierpnia w Warszawie) organizowanej przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera w ramach Medycznego Programu Edukacyjnego. 
W programie tegorocznego spotkania przewidziano m.in. prezentację najnowszych doniesień z kongresu ASCO 2019 dyskusję o prawach pacjenta, omówienie roli i wyzwań związanych z profilaktyką onkologiczną i badaniami przesiewowymi, rozmowę o dostępie do nowych leków onkologicznych i nowoczesnej diagnostyki onkologicznej, a także prezentację zagadnień związanych z nowoczesną terapią personalizowaną, immuno-onkologią. Wszystkie wykłady zostaną zarejestrowane kamerą cyfrową.

W związku z zakończeniem działalności wydawcy czasopisma "Prawo i Medycyna" zapraszamy do korzystania z archiwum udostępniającego wszystkie wydane numery pisma na stronie prawoimedycyna-archiwum.com.

ECL organizuje konkurs dla młodzieży w ramach wspólnych działań Unii Europejskiej w celu zwiększenia wiedzy o szczepieniach, a także w ramach projektu “INTEGRACJA W KRAJOWEJ POLITYCE I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU” kierowanego przez Francję.  Konkurs dla szkół ma na celu podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (3 grupy wiekowe) w całej Europie.

Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów w Polsce; rocznie umiera z tego powodu około 100 tysięcy osób. Co roku notuje się około 165 tysięcy nowych zachorowań, a według prognoz liczba ta może w najbliższych 10 latach wzrosnąć do 190 tysięcy. W ten sposób nowotwory staną się główną przyczyną zgonów w Polsce. Nasz kraj staje w obliczu epidemiologicznego kryzysu spowodowanego wzrastającą rzeszą osób chorych na nowotwory. Równocześnie, mimo dotychczasowych wysiłków, wyniki leczenia nowotworów są w Polsce znacznie gorsze w porównaniu ze średnią Unii Europejskiej. Podjęcie zdecydowanych kroków w walce z nowotworami złośliwymi staje się nie tylko jednym z głównych wyzwań zdrowotnych państwa, ale także jednym z priorytetów polityki państwa w ogóle.