Leczenie onkologiczne może powodować zmniejszenie odporności zarówno w trakcie jego trwania, jak i przez kilka tygodni po jej zakończeniu.p

Niektóre rodzaje nowotworów, na przykład nowotwory hematologiczne takie jak białaczki czy chłoniaki, mogą szczególnie obniżać skuteczność układu odpornościowego.

Osoby chore na nowotwory i otrzymujące leczenie onkologiczne mogą być bardziej narażone na każde zakażenie - zwykłe przeziębienie i grypę, ale także zakażenie COVID-19. Zakażenia te mogą mieć u nich także cięższy przebieg.

Ryzyko zakażenia zależy od rodzaju nowotworu, rodzaju leczenia, wieku, ogólnego stanu zdrowia i współistniejących chorób.

W sytuacji szybko nasilającej się epidemii COVID-19 w naszym kraju, konieczne jest zapewnienie chorym na nowotwory możliwie najlepszego dostępu do leczenia, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa zarówno dla nich, jak i dla personelu medycznego. Krajem najbardziej dotkniętym epidemią COVID-19 są obecnie Włochy. Nasi włoscy Koledzy mają zatem największe doświadczenie w radzeniu sobie z tym problemem. Dwa włoskie towarzystwa naukowe: Włoskie Towarzystwo Radioterapii i Onkologii Klinicznej (AIRO) i Włoskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (AIOM) opublikowały w ostatnich dniach swoje praktyczne zalecenia dotyczące postępowania w tej trudnej sytuacji. Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem uznał, że zalecenia te warto udostępnić polskim lekarzom-onkologom. Za zgodą prezydentów obu towarzystw: Prof. Vittorio Donato (AIRO) i Prof. Saverio Cinieriego (AIOM), przedstawiamy je w wersji polskiej na naszej stronie internetowej.

„ Breathing in a new era” to raport sporządzony przez the Economist Intelligence Unit (EIU).
Raport przedstawia analizę porównawczą polityki w zakresie raka płuca w Europie, opisuje zachorowalność na nowotwory płuca oraz sposoby radzenia sobie z tym problemem w poszczególnych państwach. W pierwszej fazie badań EIU porównano wyniki z 11 krajów: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Norwegii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Na początku 2020 r. opublikowane zostaną wyniki dla kolejnych 16 krajów europejskich.

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem rozstrzygnęła trzecią edycję konkursu ONKOGRANTY. Spośród zgłoszonych projektów jury wyłoniło trzy zwycięskie wnioski. Są to projekty:

Palenie tytoniu jest udowodnioną przyczyną wielu nowotworów i odpowiada za około 1/3 ogółu zgonów nowotworowych. O ile niekorzystne skutki używania tytoniu są dobrze znane, nie docenia się szkód wynikających z kontynuacji palenia po rozpoznaniu nowotworu. Palenie tytoniu przez chorych na nowotwory w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu znacząco pogarsza wyniki leczenia, zwiększa ogólne ryzyko zgonu, ryzyko zgonu związane z nowotworem i ryzyko wtórnych nowotworów, znacząco nasila toksyczność leczenia i istotnie zwiększa jego koszty. Mimo wielu korzystnych skutków zaprzestania palenia tytoniu po rozpoznaniu nowotworu, większość chorych kontynuuje swój nałóg.

Kolejna edycja Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy odbyła się w dniach 7-9 sierpnia w Warszawie.