Zapraszamy do udziału w konferencji Programy lekowe w onkologii — aspekty medyczne, organizacyjne i ekonomiczne, która organizowana jest w formule Virtual Meeting. Spotkanie odbędzie się w dniach 28–29 października 2020 roku.

Rusza kampania edukacyjna skierowana do wszystkich osób potencjalnie zagrożonych nowotworem. Jej pomysłodawcy pragną zwrócić uwagę na wczesne, niepokojące objawy najczęstszych nowotworów, zachęcić do nielekceważenia ich, zmotywować do pokonania obaw spowodowanych lękiem przed zarażeniem koronawirusem i zmobilizować do jak najszybszego kontaktu z lekarzem w celu wykluczenia nowotworu lub w przypadku jego rozpoznania, rozpoczęcia odpowiedniego leczenia. Eksperci Polskiej Ligi Walki z Rakiem nie mają wątpliwości - rak jest groźniejszy niż koronawirus.

Leczenie onkologiczne może powodować zmniejszenie odporności zarówno w trakcie jego trwania, jak i przez kilka tygodni po jej zakończeniu.p

Niektóre rodzaje nowotworów, na przykład nowotwory hematologiczne takie jak białaczki czy chłoniaki, mogą szczególnie obniżać skuteczność układu odpornościowego.

Osoby chore na nowotwory i otrzymujące leczenie onkologiczne mogą być bardziej narażone na każde zakażenie - zwykłe przeziębienie i grypę, ale także zakażenie COVID-19. Zakażenia te mogą mieć u nich także cięższy przebieg.

Ryzyko zakażenia zależy od rodzaju nowotworu, rodzaju leczenia, wieku, ogólnego stanu zdrowia i współistniejących chorób.

W sytuacji szybko nasilającej się epidemii COVID-19 w naszym kraju, konieczne jest zapewnienie chorym na nowotwory możliwie najlepszego dostępu do leczenia, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa zarówno dla nich, jak i dla personelu medycznego. Krajem najbardziej dotkniętym epidemią COVID-19 są obecnie Włochy. Nasi włoscy Koledzy mają zatem największe doświadczenie w radzeniu sobie z tym problemem. Dwa włoskie towarzystwa naukowe: Włoskie Towarzystwo Radioterapii i Onkologii Klinicznej (AIRO) i Włoskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (AIOM) opublikowały w ostatnich dniach swoje praktyczne zalecenia dotyczące postępowania w tej trudnej sytuacji. Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem uznał, że zalecenia te warto udostępnić polskim lekarzom-onkologom. Za zgodą prezydentów obu towarzystw: Prof. Vittorio Donato (AIRO) i Prof. Saverio Cinieriego (AIOM), przedstawiamy je w wersji polskiej na naszej stronie internetowej.

„ Breathing in a new era” to raport sporządzony przez the Economist Intelligence Unit (EIU).
Raport przedstawia analizę porównawczą polityki w zakresie raka płuca w Europie, opisuje zachorowalność na nowotwory płuca oraz sposoby radzenia sobie z tym problemem w poszczególnych państwach. W pierwszej fazie badań EIU porównano wyniki z 11 krajów: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Norwegii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Na początku 2020 r. opublikowane zostaną wyniki dla kolejnych 16 krajów europejskich.

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem rozstrzygnęła trzecią edycję konkursu ONKOGRANTY. Spośród zgłoszonych projektów jury wyłoniło trzy zwycięskie wnioski. Są to projekty: