W związku z wybuchem epidemii COVID-19, niektóre osoby mogą zostać skierowane do pracy przy jej zwalczaniu. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić w związku z zastosowaniem szczególnego trybu skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, o którym jest mowa w art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.