W związku z wybuchem epidemii COVID-19, niektóre osoby mogą zostać skierowane do pracy przy jej zwalczaniu. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić w związku z zastosowaniem szczególnego trybu skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, o którym jest mowa w art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

WAŻNE: W związku z bardzo dynamicznym rozwojem prawa w dobie epidemii COVID-19 będziemy dla Państwa aktualizować poniższe odpowiedzi. Przygotowaliśmy je zgodnie ze stanem prawnym na dzień 1 kwietnia 2020 r. Od razu zasygnalizowaliśmy też kilka najnowszych zmian, które obowiązują od dnia 31 marca 2020 r. (z porównaniem zmian z dotychczasowym stanem prawnym).

1. Kto może zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii?

 • pracownik podmiotu leczniczego;
 • osoba wykonująca zawód medyczny (w tym lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny);
 • osoba, z którą podpisano umowę na wykonywanie świadczeń zdrowotnych;
 • inna osoba, jeżeli jej skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

2. Kto nie może zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii?

WAŻNE: Odpowiedź na to pytanie zmieniła się na skutek rządowej nowelizacji, która weszła w życie w dniu 31 marca 2020 roku. Poniżej przedstawiamy nowe zasady z porównaniem do poprzednich.

Poprzednie zasady
(już nie obowiązują)

Nowe zasady
(już obowiązują)

 • osoba poniżej 18. roku życia lub powyżej 60. roku życia;

 • osoba poniżej 18. roku życia lub powyżej 60. roku życia;

 • kobieta w ciąży lub osoba wychowujące dzieci w wieku do 18 lat;

 • kobieta w ciąży lub osoba wychowujące dzieci w wieku do 18 lat;

 • osoba samotnie wychowująca dziecko w wieku do 18 lat;

 • osoba wychowująca dziecko w wieku do 14 lat;

 • osoba wychowująca dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

 • osoba, u której orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

 • osoba, u której orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

 • osoba niepełnosprawna i osoba z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;

 • osoba niepełnosprawna i osoba z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;

 • osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe oraz poseł i senator RP.

 • osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe oraz poseł i senator RP.

 

W przypadku, gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

3. Czy do pracy przy zwalczaniu epidemii można skierować jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę?

Nie – do pracy przy zwalczaniu epidemii można skierować zarówno osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, jak i osoby pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej.

4. Na jakiej podstawie można skierować osobę do pracy przy zwalczaniu epidemii?

Na podstawie decyzji administracyjnej wojewody (przy skierowaniu do pracy w województwie, w którym dana osoba mieszka lub pracuje) lub Ministra Zdrowia (przy skierowaniu do pracy w innym województwie).

WAŻNE: 31 marca 2020 r. weszła w życie rządowa nowelizacja przepisów. Obecnie decyzja o skierowaniu nie wymaga uzasadnienia oraz może być przekazana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie (dopiero następczo będzie przekazywana na piśmie, „po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób”).

5. Na jaki maksymalny czas można skierować osobę do pracy przy zwalczaniu epidemii?

3 miesiące.

6. Czy i jaka kara grozi za niewykonanie decyzji?

Kara grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 zł;

Kara administracyjna w wysokości od 5000 zł do 30000 zł.

7. Czy można odwołać się od decyzji?

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia, ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli to Minister Zdrowia wydał decyzję.

WAŻNE: Złożenie odwołania nie powoduje wstrzymania wykonalności decyzji!

8. Jak będzie wyglądała kwestia formalnego zatrudnienia?

Osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzyma bezpłatny urlop w swoim dotychczasowym miejscu pracy na czas wskazany w decyzji. W tym okresie dana osoba nawiąże stosunek pracy z placówką, do której zostanie skierowana.

9. Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii?

Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.

WAŻNE: Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie danej osoby z miesiąca poprzedzającego wydanie decyzji!

10. Czy w przypadku skierowania osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługują jej jakieś dodatkowe świadczenia poza wynagrodzeniem?

Poza wynagrodzeniem przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia (chyba, że zakwaterowanie i wyżywienie jest zapewnione bezpłatnie).

Dokument PDF >>> 

 

2020 04 05 podstawowe zasady kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemiiArtboard 1 copy 2020 04 05 podstawowe zasady kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemiiArtboard 1 copy 2 2020 04 05 podstawowe zasady kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemiiArtboard 1 copy 3
r.pr. Natalia Łojko
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
apl. adw. Emilia Korytowska-Lis
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
apl. adw. Filip Dymitrowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     
Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp.j. ul. Emilii Plater 25/8, 00-688 Warszawa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000499898, NIP 7010414793, REGON 147128364, T. +48 22 620 63 25, F. +48 22 101 73 38, www.krklegal.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.