W związku z wybuchem epidemii COVID-19, niektóre osoby mogą zostać skierowane do pracy przy jej zwalczaniu. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić w związku z zastosowaniem szczególnego trybu skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, o którym jest mowa w art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

WAŻNE: W związku z bardzo dynamicznym rozwojem prawa w dobie epidemii COVID-19 będziemy dla Państwa aktualizować poniższe odpowiedzi. Przygotowaliśmy je zgodnie ze stanem prawnym na dzień 1 kwietnia 2020 r. Od razu zasygnalizowaliśmy też kilka najnowszych zmian, które obowiązują od dnia 31 marca 2020 r. (z porównaniem zmian z dotychczasowym stanem prawnym).

1. Kto może zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii?

 • pracownik podmiotu leczniczego;
 • osoba wykonująca zawód medyczny (w tym lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny);
 • osoba, z którą podpisano umowę na wykonywanie świadczeń zdrowotnych;
 • inna osoba, jeżeli jej skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

2. Kto nie może zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii?

WAŻNE: Odpowiedź na to pytanie zmieniła się na skutek rządowej nowelizacji, która weszła w życie w dniu 31 marca 2020 roku. Poniżej przedstawiamy nowe zasady z porównaniem do poprzednich.

Poprzednie zasady
(już nie obowiązują)

Nowe zasady
(już obowiązują)

 • osoba poniżej 18. roku życia lub powyżej 60. roku życia;

 • osoba poniżej 18. roku życia lub powyżej 60. roku życia;

 • kobieta w ciąży lub osoba wychowujące dzieci w wieku do 18 lat;

 • kobieta w ciąży lub osoba wychowujące dzieci w wieku do 18 lat;

 • osoba samotnie wychowująca dziecko w wieku do 18 lat;

 • osoba wychowująca dziecko w wieku do 14 lat;

 • osoba wychowująca dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

 • osoba, u której orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

 • osoba, u której orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

 • osoba niepełnosprawna i osoba z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;

 • osoba niepełnosprawna i osoba z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;

 • osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe oraz poseł i senator RP.

 • osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe oraz poseł i senator RP.

 

W przypadku, gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

3. Czy do pracy przy zwalczaniu epidemii można skierować jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę?

Nie – do pracy przy zwalczaniu epidemii można skierować zarówno osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, jak i osoby pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej.

4. Na jakiej podstawie można skierować osobę do pracy przy zwalczaniu epidemii?

Na podstawie decyzji administracyjnej wojewody (przy skierowaniu do pracy w województwie, w którym dana osoba mieszka lub pracuje) lub Ministra Zdrowia (przy skierowaniu do pracy w innym województwie).

WAŻNE: 31 marca 2020 r. weszła w życie rządowa nowelizacja przepisów. Obecnie decyzja o skierowaniu nie wymaga uzasadnienia oraz może być przekazana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie (dopiero następczo będzie przekazywana na piśmie, „po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób”).

5. Na jaki maksymalny czas można skierować osobę do pracy przy zwalczaniu epidemii?

3 miesiące.

6. Czy i jaka kara grozi za niewykonanie decyzji?

Kara grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 zł;

Kara administracyjna w wysokości od 5000 zł do 30000 zł.

7. Czy można odwołać się od decyzji?

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia, ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli to Minister Zdrowia wydał decyzję.

WAŻNE: Złożenie odwołania nie powoduje wstrzymania wykonalności decyzji!

8. Jak będzie wyglądała kwestia formalnego zatrudnienia?

Osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzyma bezpłatny urlop w swoim dotychczasowym miejscu pracy na czas wskazany w decyzji. W tym okresie dana osoba nawiąże stosunek pracy z placówką, do której zostanie skierowana.

9. Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii?

Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.

WAŻNE: Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie danej osoby z miesiąca poprzedzającego wydanie decyzji!

10. Czy w przypadku skierowania osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługują jej jakieś dodatkowe świadczenia poza wynagrodzeniem?

Poza wynagrodzeniem przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia (chyba, że zakwaterowanie i wyżywienie jest zapewnione bezpłatnie).

Dokument PDF >>> 

 

2020 04 05 podstawowe zasady kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemiiArtboard 1 copy 2020 04 05 podstawowe zasady kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemiiArtboard 1 copy 2 2020 04 05 podstawowe zasady kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemiiArtboard 1 copy 3
r.pr. Natalia Łojko
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
apl. adw. Emilia Korytowska-Lis
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
apl. adw. Filip Dymitrowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
     
Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp.j. ul. Emilii Plater 25/8, 00-688 Warszawa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000499898, NIP 7010414793, REGON 147128364, T. +48 22 620 63 25, F. +48 22 101 73 38, www.krklegal.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.