Nowym prezesem Polskiej Ligi Walki z Rakiem został prof. Jacek Jassem, dotychczasowy członek zarządu Ligii, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - poinformowała Liga w przesłanym PAP komunikacie.

Link: naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news

Tytuł: Stanowisko Polskiej Ligi Walki z Rakiem dot. „Projektu rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej”

Czas publikacji: 07.12.2018

Wydawca: naukawpolsce.pap.pl