Polska Liga Walki z Rakiem postuluje zaniechanie realizacji ww. projektu w obecnej formie i zastąpienie go projektem pilotażu w zakresie skoordynowanej opieki w wybranych nowotworach, realizowanego przez jednostki o największym doświadczeniu w diagnostyce i leczeniu tych nowotworów. Równocześnie Polska Liga Walki z Rakiem deklaruje udział wskazanych przez nią ekspertów w przygotowaniu takiego projektu.

 

Link: www.termedia.pl/onkologia/Stanowisko-Polskiej-Ligi-Walki-z-Rakiem-dot-Projektu-rozporzadzenia-w-sprawie-programu-pilotazowego-opieki-nad-swiadczeniobiorca-w-ramach-sieci-onkologicznej-,32021.html

Tytuł: Stanowisko Polskiej Ligi Walki z Rakiem dot. „Projektu rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej”

Czas publikacji: 08.11.2018

Wydawca: www.termedia.pl/onkologia