image 2023 03 06 122314678Tytuł: Prof. Jacek Jassem: będziemy promować w Polsce Europejską Kartę Praw Pacjenta Onkologicznego

https://pulsmedycyny.pl/prof-jacek-jassem-bedziemy-promowac-w-polsce-europejska-karte-praw-pacjenta-onkologicznego-1178831