Nowym prezesem Polskiej Ligi Walki z Rakiem został prof. Jacek Jassem, dotychczasowy członek zarządu Ligii, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - poinformowała Liga w przesłanym PAP komunikacie.

Polska Liga Walki z Rakiem postuluje zaniechanie realizacji ww. projektu w obecnej formie i zastąpienie go projektem pilotażu w zakresie skoordynowanej opieki w wybranych nowotworach, realizowanego przez jednostki o największym doświadczeniu w diagnostyce i leczeniu tych nowotworów. Równocześnie Polska Liga Walki z Rakiem deklaruje udział wskazanych przez nią ekspertów w przygotowaniu takiego projektu.

Jednym z powodów niezadowolenia z opieki medycznej w naszym kraju jest powszechny brak umiejętności komunikowania się lekarzy z pacjentami – mówili eksperci na konferencji prasowej w Warszawie.

Nowotwory złośliwe są w Polsce drugą przyczyną zgonów. Rocznie na raka zachorowuje około 160 tys. i umiera około 100 tys. Polaków. Przewiduje się, że w najbliższych 10 latach liczba zachorowań może wzrosnąć do poziomu 185 tys., a nowotwory staną się główną przyczyną zgonów. Wyniki leczenia onkologicznego w Polsce są gorsze od średniej europejskiej o ponad 10 punktów procentowych. Oznacza to, że wyrównanie tej różnicy pozwoliłoby uratować rocznie ponad 10.000 osób. Podjęcie zdecydowanych kroków w walce z nowotworami złośliwymi staje się nie tylko jednym z głównych wyzwań zdrowotnych w Polsce, ale także priorytetem rozwojowym polityki państwa.

W artykule: Czym się zajmują patomorfolodzy? A czym genetycy? Czy każdy chory na raka korzysta z ich pomocy? Na czym polegają nowoczesne badania? DLACZEGO BRAKUJE PATOMORFOLOGÓW? CO BADA PATOMORFOLOG? Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem.