XII LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY

Rezydencja Belweder - Klonowa
ul. Flory 2, Warszawa
17-19.08.2022 roku

Bezpośrednia relacja z konferencji w serwisie internetowym YouTube
Linki do transmisji:

PROGRAM

Środa 17 sierpnia

Link do transmisji – Środa, Dzień 1

13.50 - Powitanie

Sesja – Żywienie chorych na nowotwory złośliwe

14.00 – 14.40 – Czy leczenie żywieniowe wydłuża życie chorych na nowotwory?
Debata z udziałem prof. dr hab. Przemysława Matrasa, prezesa Polskiego Towarzystwa
Żywienia Klinicznego z I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia
Żywieniowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr med. Pawła Kabaty z Kliniki
Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultanta szpitalnego
w zakresie leczenia żywieniowego, dr Joanny Grupińskiej, dietetyk z Wielkopolskiego
Centrum Onkologii oraz opiekunki pacjenta – Elżbiety Brzozowskiej
moderatorka – red. Aleksandra Kurowska

14.40 – 14.55 – Znaczenie wsparcia żywieniowego u chorych na raka piersi
dr Joanna Grupińska, dietetyk Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz adiunkt w
Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

14.55 – 15.10 – Jak się odżywiać, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka
dr hab. Michał Brzeziński, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i
Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Sesja – Wsparcie leczenia onkologicznego

15.10 – 15.50 – Odczarować opiekę paliatywną
Debata z udziałem dr hab. prof. UM Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz - prezes Polskiego
Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, kierownik Zakładu Medycyny Paliatywnej, Katedry
Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr. hab. Tomasza Dzierżanowskiego z
Pracowni Medycyny Paliatywnej w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. Moniki Rucińskiej – kierownik Kliniki
Medycyny Paliatywnej i Psychoonkologii, Katedra Onkologii, profesor Collegium Medicum
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr. med. Marcina Janeckiego z
Zakładu Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego
moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka

15.50 – 16.00 – przerwa

16.00 – 16.15 – Prehabilitacja onkologiczna
dr hab. Monika Rucińska, kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej i Psychoonkologii,
Katedra Onkologii, Collegium Medicum, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie

***
16.15 – 16.30 – Buy My Cancer -połączenie sztuki, medycyny i technologii, aby ratować życie chorych na raka
Joanna Frątczak-Kazana, Fundacja Onkologiczna Alivia

Sesja – Uzależnienia a choroby nowotworowe

16.30 – 16.45 – Czy powinniśmy obawiać się uzależnienia od leków opioidowych?
dr hab. prof. UM Aleksandra Ciałkowska-Rysz, prezes Polskiego Towarzystwa
Medycyny Paliatywnej, kierownik Zakładu Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

16.45 – 17.00 – Alkohol a nowotwory
dr hab. Michał Brzeziński, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i
Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

17.00 – 17.40 – Tytoń – palący problem nie tylko w onkologii
Debata z udziałem prof. Jacka Jassema – kierownika Katedry i Kliniki Onkologii i
Radioterapii GUMed, dr med. Małgorzaty Czajkowskiej-Malinowskiej – członka Zarządu
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, dr hab. Joanny Didkowskiej, kierownik Zakładu
Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów NIO-PIB w Warszawie, kierownik
Krajowego Rejestru Nowotworów i dr. Krzysztofa Przewoźniaka – NIO-PIB w Warszawie
oraz Zarząd European Network for Smoking Prevention w Brukseli
modertorka - Aleksandra Rudnicka

17.40 – 18.00 – przerwa

Sesja – Życie z rakiem

18.00 – 18.40 – Zaburzenia snu w chorobie nowotworowej
rozmowa red. Bożeny Stasiak z dr. med. Michałem Skalskim - psychiatrą, specjalistą od
zaburzeń snu z Katedry i Kliniki Psychiatrii WUM; autorem opracowania "Zaburzenia snu
w chorobach onkologicznych", dr med. Małgorzaty Czajkowskiej-Malinowskiej – członka
Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, dr Leszkiem M. Krześniakiem –
specjalistą chorób wewnętrznych i dr. med. Marcinem Janeckim z Zakładu Medycyny i
Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

18.40 – 18.55 – Menopauza a ryzyko raka
prof. dr hab. Krzysztof Łukaszuk, Gdański Uniwersytet Medyczny

18.55 – 19.40 – Mam raka, chcę mieć dziecko – nowe spojrzenie na problem
Debata z udziałem prof. dr hab. Krzysztofa Łukaszuka - iYoni app - aplikacja wspierająca
płodność oraz Invicta - Kliniki Płodności, dr med. Joanny Kufel-Grabowskiej z Kliniki
Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Adrianny Sobol (psychoonkolog WUM),
oraz pacjentki Joanny Kamińskiej
moderator – red. Michał Dobrołowicz

20.00 – kolacja

Czwartek 18 sierpnia

Link do transmisji – Czwartek, Dzień 2

Sesja – Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów

10.00 –10.15 – Co nowego w onkologii? Wybrane najważniejsze doniesienia z kongresu ASCO 2022
dr med. Krzysztof Konopa, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego

10.15 – 10.30 – Diagnostyka nowotworów wątroby: szybko, bezpiecznie i przyjaźnie dla pacjenta
dr med. Małgorzata Serafin-Król, Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa
Ultrasonograficznego

10.30 – 10.45 – Rak trzustki – czy są perspektywy na skuteczne terapie?
lek. Maciej Kawecki, Klinika Onkologii i Radioterapii, NIO-PIB w Warszawie

10.45 – 11.00 – Radiologia interwencyjna w leczeniu nowotworów
dr med. Grzegorz Rosiak, II Zakład Radiologii WUM

Sesja – Wyzwania w nowotworach męskich i kobiecych

11.00 – 11.45 – Uroonkologia – problemy nie tylko męskie
Debata z udziałem prof. dr hab. Pawła Wiechno i dr. hab. Jakuba Kucharza z Kliniki
Nowotworów Układu Moczowego NIO-PIB w Warszawie raz dr. hab. Jakuba Żołnierka -
prezesa Stowarzyszenia Polska Grupa Raka Nerki
Moderator – red. Michał Dobrołowicz

11.45 –12.00 – przerwa

12.00 – 12.15 – Rak endometrium
prof. dr hab. Paweł Blecharz, Klinika Ginekologii Onkologicznej NIO-PIB w Krakowie

Sesja – Medycyna personalizowana

12.15 –12.30 – Rola genetyki w terapii celowanej
dr med. Katarzyna Seliga, Pracowania Genetyczna NIO–PIB w Warszawie

12.30 – 13.15 – Leczenie radykalne w onkologii - czy można wygrać z rakiem płuca?
Debata z udziałem dr med. Joanny Lipińskiej z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii
Ogólnej i Onkologicznej USK WAM w Łodzi, dr med. Izabeli Chmielewskiej - adiunkt w
Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Aleksandry Wilk z Fundacji TO SIĘ LECZY i Elżbieta Kozik (PARS)
moderatorka – red. Iwona Schymalla

13.15 – 14.00 – Jak na podstawie badania profilu genomu guza projektujemy leczenie onkologiczne?
Debata z udziałem dr hab. Anny Wójcickiej z Warsaw Genomics, dr med. Pauli Dobosz z
Zakładu Genetyki i Genomiki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, dr.
med. Andrzeja Tysarowskiego - Pracownia Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej
Nowotworów oraz Pracownia Wdrażania i Walidacji Molekularnych Technik
Diagnostycznych NIO-PIB w Warszawie z Pracowni Genetycznej NIO-PIB w Warszawie
oraz Aleksandry Wilk z Fundacji TO SIĘ LECZY
moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka

14.00 – 14.15 – przerwa

Sesja –Kompleksowa opieka nad chorymi na raka piersi

14.15 – 14.55 – Potrójnie ujemny rak piersi
Debata z udziałem dr med. Joanny Kufel-Grabowskiej z Kliniki Onkologii Szpitala
Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, dr med. Agnieszki Jagiełło-Gruszfeld
dr med. Katarzyny Pogody z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej NIO
PIB w Warszawie oraz Adrianny Sobol (psychoonkolog WUM)
moderatorka – red. Katarzyna Pinkosz

14.55 –15.10 – HER2-ujemny rak piersi - jak go leczmy?
dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Kliniki Onkologii Szpitala Klinicznego im. Heliodora
Święcickiego w Poznaniu

15.10 – 15.50 – Dlaczego droga do polskiego Breast Cancer Unitów jest długa i wyboista? Na podstawie raportu PARS
Debata z udziałem prof. dr hab. Jacka Jassema z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii
GUM, Magdaleny Zmysłowskiej, Anny Andrzejczak z Fundacji Onkologia 2025 oraz
Bartłomieja Trzmiela - naczelnika Departament Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia
moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka

15.50 – 16.00 – przerwa

16.00 – 16.15 – Leczenie celowane w nowotworach skóry i jego skutki uboczne - jak sobie z tym radzić?
prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich,
Kości i Czerniaków NIO-PIB w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Sesja – Hematoonkologia

16.15 – 16.30 – Ostra białaczka szpikowa
prof. dr hab. Agnieszka Wierzbowska, Katedra i Kliniki Hematologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi

16.30 – 16.45 – Przewlekła białaczka szpikowa
rozmowa z prof. dr hab. Tomaszem Sachą z Katedry i Kliniki Hematologii UJ CM

16.45 – 17.00 – Szpiczak i przewlekła białaczka limfocytowa
prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak, Oddział Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

17.00 - obiad

Piątek 19 sierpnia

Link do transmisji – Piątek, Dzień 3

SESJA - Profilaktyka nowotworów

10.00 – 10.15 – Jak zwiększyć skuteczność badań przesiewowych w Polsce?
Raport Fundacji Onkologia 2025 na bazie ankiety ze świadczeniodawcami i analizy
świadczeń
Anna Andrzejczak

10.15 – 10.30 – Motywacja pacjentów do badań przesiewowych badanie ankietowe Fundacji MY PACJENCI
Magdalena Kołodziej

10.30 – 10.45 – Badania przesiewowe oczami świadczeniodawcy
dr n. med. Artur Prusarczyk, Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Sesja – Onkologia – jaki kierunek zmian?

10.45 – 11.35 – Jak najlepiej wykorzystać możliwości programów lekowych w onkologii?
Debata z udziałem prof. dr hab. Jacka Jassema – prezesa Polskiej Ligi Walki z Rakiem, dr.
hab. Tomasza Kubiatowskiego z Warmińsko - Mazurskiego Centrum Onkologii w
Olsztynie, prof. dr hab. Marcina Czecha - prezesa Polskiego Towarzystwa
Farmakoekonomicznego, Bernarda Waśko - wiceprezesa NFZ, Joanny Parkitnej - dyr.
Wydziału Oceny Technologii Medycznych oraz przedstawicielki pacjentów - Aleksandry
Rudnickiej - rzeczniczki Stowarzyszenia SANISTAS
moderator – red. Krzysztof Jakubiak

11.35 – 11.50 – przerwa

11.50 – 12.30 – Nierówności w leczeniu chorych na nowotwory – czy ustawa o modernizacji szpitali
wyrówna dostępność do leczenia onkologicznego?
Debata z udziałem Bernarda Waśko - wiceprezesa NFZ, dr. hab. Tomasza
Kubiatowskiego z Warmińsko - Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie, dr. Jerzego
Gryglewicza - eksperta Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w
Warszawie oraz lek. Kamila Kucia – KoordynatoraOddziału Onkologicznego z
Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wojewódzkiego Szpital im. św. Ojca Pio w
Przemyślu i Medyk Onkologia CM Medyk w Rzeszowie
moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka

12.30 – 13.15 – PODSUMOWANIE
Aktualne priorytety potrzeb – perspektywa lekarza i pacjenta

dyskusja z udziałem prof. dr hab. Jacka Jassem, dr. hab. Tomasza Kubiatowskiego
Aleksandry Rudnickiej i Anny Andrzejczak
moderator – red. Krzysztof Jakubiak

13.15 – zakończenie konferencji i obiad


 Pogram XII LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY (dokument PDF)