2021 09 28 Konkurs grantowy ONKOgrantyV ogłoszenie

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem rozstrzygnęła szóstą edycję konkursu ONKOgranty. Spośród zgłoszonych projektów jury wyłoniło zwycięskie wnioski.

 
W kategorii "Wsparcie dla rodzin i bliskich chorych na nowotwory" zwyciężył projekt:

1. Zadbać o dbającego. Adaptacja polskiej wersji a multi-dimensional Family Appraisal of Caregiving Questionnaire for Palliative Care (FACQ-PC)- wielowymiarowego narzędzia do oceny stanu opiekuna pacjenta objętego opieką paliatywną, autorstwa dr Moniki Palecznej.
 
W kategorii "Edukacja chorych na nowotwory" zwycięskie projekty to:

  1. Jak jeść w chorobie nowotworowej, autorstwa Justyny Marszałkowskiej-Jakubik.

  2. Pandusia Danusia pomaga oswoić wkłucie centralne – zabawka edukacyjna przeznaczona dla dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej z wykorzystaniem cewników oraz portów naczyniowych, autorstwa dr Małgorzaty Sawickiej-Żukowskiej oraz lek. Anny Krętowskiej-Grunwald.

W kategorii "Życie po raku" zwycięskie projekty to:

  1. Mali wielcy ludzie- pierwsze kroki w dorosłość ozdrowieńców nowotworów wieku dziecięcego, autorstwa lek. Aleksandry Napieralskiej oraz lek. Katarzyny Drosik-Rutowicz.

  2. Chwycić byka za ... rogi, autorstwa dr. n.med. Dawida Sigorskiego, dr n. med. Aleksandry Napieralskiej, lek. Katarzyny Machulskiej-Ciuraj, lek. Joanny Kiszka, lek. Michała Wilka oraz dr n. med. Macieja Przudzika.

  3. „Rusz głową!” – edukacja chorych na nowotwory rejonu głowy i szyi na temat rehabilitacji po leczeniu onkologicznym, autorstwa mgr Barbary Ziemlańskiej oraz lek. Ewy Pawłowskiej.

Biuro Fundacji skontaktuję się z autorami zwycięskich wniosków do 3 lutego br.


2021 09 28 Konkurs grantowy ONKOgrantyV ogłoszenie

Chwycić byka za ... rogi, autorstwa dr. n.med. Dawida Sigorskiego, dr n. med. Aleksandry Napieralskiej, lek. Katarzyny Machulskiej-Ciuraj, lek. Joanny Kiszka, lek. Michała Wilka oraz dr n. med. Macieja Przudzika.

Pacjenci ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym jądra potrzebują wieloaspektowego wsparcia i jednocześnie indywidualnego podejścia po zakończonym leczeniu onkologicznym. Z myślą o nich opracowaliśmy kompleksowe materiały edukacyjne, które mają na celu poszerzenie świadomości na temat wielu aspektów choroby, która ich dotknęła i przeprowadzonego leczenia. Całość zagadnień została opisana w sposób przyjazny i zrozumiały dla pacjenta, z zachowaniem rzetelności i w oparciu o dowody naukowe. Celem naszej publikacji jest ułatwienie pacjentom i ich rodzinom pokonanie tej drogi w najbardziej optymalny sposób. Chcąc osiągnąć ten cel opisaliśmy proces diagnostyki i leczenia nowotworów jądra, w tym zagadnienia obejmujące leczenie chirurgiczne, chemioterapię i radioterapię. Nie pominęliśmy tematów dotyczących powikłań omawianych terapii. Podkreśliliśmy istotę sfery psychologicznej oraz seksualnej. Zachęcamy do stosowania zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem by zapewnić zdrowe życie.

 

2021 09 28 Konkurs grantowy ONKOgrantyV ogłoszenie

„Rusz głową!” – edukacja chorych na nowotwory rejonu głowy i szyi na temat rehabilitacji po leczeniu onkologicznym, autorstwa mgr Barbary Ziemlańskiej oraz lek. Ewy Pawłowskiej.

Po leczeniu chirurgicznym i/lub radioterapii chorzy obserwowani są w poradni onkologicznej lub laryngologicznej. Na tym etapie, oprócz opieki lekarskiej, bardzo ważne jest wsparcie fizjoterapeuty, logopedy, stomatologa i dietetyka. Autoterapia, czyli zbiór ćwiczeń i technik fizjoterapeutycznych, które chory może wykonywać samodzielnie w domu, jest niezbędnym elementem powrotu do sprawności. Oprócz minimalizowania skutków leczenia pozytywnie wpływa na samopoczucie pacjentów angażując ich w proces rehabilitacji oraz zwiększając świadomość własnego ciała. Niniejsza publikacja opisuje przyczyny i objawy najczęstszych powikłań chirurgii i radioterapii oraz możliwe do zastosowania w nich techniki autoterapii.

 

2021 09 28 Konkurs grantowy ONKOgrantyV ogłoszenie

Mali wielcy ludzie - pierwsze kroki w dorosłość ozdrowieńców nowotworów wieku dziecięcego, autorstwa lek. Aleksandry Napieralskiej oraz lek. Katarzyny Drosik-Rutowicz.

Poradnik powstał w ramach interdyscyplinarnej współpracy lekarzy zaangażowanych w leczenie i opiekę nad dziećmi chorymi na nowotwory oraz ozdrowieńcami nowotworów wieku dziecięcego. Codzienna praca kliniczna pozwala zarówno na zrozumienie aspektów leczenia i jego powikłań, jak i zadanie pytań, jakie pojawiają się w związku z dalszą opieką po ukończeniu 18. roku życia, schematem badań kontrolnych czy też późniejszymi losami ozdrowieńców. Wiemy również, że podczas standardowej wizyty kontrolnej niejednokrotnie brakuje czasu na pogłębione odpowiedzi na niestandardowe pytania czy też szczegółowe omówienie niektórych aspektów opieki oraz kontroli.
Niniejsza publikacja ma pomóc zrozumieć i uporządkować informacje związane z przebytym leczeniem onkologicznym.

 

 


Broszura informacyjna VI edycja konkursu Onkogranty - plik PDF


Projekt tworzony dzięki wsparciu: 

rocheastra