Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem przedstawia edukacyjny serwis internetowy, zawierający aktualne i rzetelne informacje na temat alternatywnych, niekonwencjonalnych i komplementarnych terapii, które są często stosowane przez chorych na nowotwory złośliwe.

Metody te niekiedy mogą przynieść korzyści zdrowotne, mogą też być obojętne dla zdrowia lub szkodliwe. Szczególnie niebezpieczne jest zaniechanie leczenia zalecanego przez lekarzy specjalistów lub stosowanie niekonwencjonalnych metod równocześnie ze standardowym leczeniem onkologicznym i bez wiedzy lekarza.

Niektóre przedstawione metody mogą być pomocne w zapobieganiu chorobom nowotworowym oraz utrzymaniu lub poprawie zdrowia, czasami mogą wpływać na łagodzenie objawów choroby, efektów ubocznych terapii lub poprawiać samopoczucie, ale nie są skutecznymi metodami leczenia choroby nowotworowej.

Informacje, które publikujemy, oparte są na dowodach z badań naukowych, których wyniki ukazują się w recenzowanych czasopismach medycznych. Polska Liga Walki z Rakiem uznała, że najlepszym źródłem wiedzy na temat niekonwencjonalnych terapii będzie serwis internetowy Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Institute, NCI). NCI jest agencją rządu Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznawaną przez pacjentów i lekarzy za jedno z najbardziej wiarygodnych i opierających się wyłącznie na dowodach z badań naukowych źródeł informacji na temat leczenia chorób nowotworowych.

Nasze opracowanie stanowi wierne tłumaczenie źródłowych materiałów, co było warunkiem uzyskania zgody NCI na ich pełne wykorzystanie w polskiej wersji językowej. W związku z tym informacje dotyczące wielu substancji lub metod odnoszą się do realiów amerykańskich (np. w zakresie uregulowań prawnych), nie zmienia to jednak oceny ich medycznej wartości.

W języku polskim funkcjonuje szereg nazw, które odnoszą się do opisywanych przez nas metod leczniczych, takich jak: terapie alternatywne, niekonwencjonalne, medycyna tradycyjna, ludowa, holistyczna, zintegrowana czy paramedycyna. Zdecydowaliśmy, za źródłem NCI, ograniczyć się do trzech określeń: medycyna komplementarna, alternatywna i integracyjna, których definicje Czytelnik bez trudu znajdzie w naszym serwisie.

Mamy świadomość, że opisywane przez nas sposoby leczenia i substancje nie wyczerpują wszystkich metod stosowanych przez pacjentów w Polsce. W przyszłości zamierzamy regularnie (przynajmniej raz na kwartał) aktualizować zawarte w serwisie informacje.