Hasła CAM Cancer (Norwegia)

CAM Cancer zapewnia pracownikom opieki medycznej wysokiej jakości, oparte na dowodach informacje na temat medycyny komplementarnej i alternatywnej w leczeniu raka. Informacje udostępnione przez tą organizację mają charakter non-profit, i zgodne są ze standardami Health On the Net dotyczącymi informacji zdrowotnych online (HONcode).

https://cam-cancer.org/en