Objawy chronicznego zmęczenia u pacjentek, które pokonały raka piersi

Częstym efektem ubocznym leczenia onkologicznego jest zmęczenie: około jedna trzecia pacjentów onkologicznych doświadcza utrzymującego się przez dłuższy czas zmęczenia. Zgodnie z wynikami nowego badania, finansowanego przez Narodowe Centrum Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej (NCCAM), będące częścią Narodowych Instytutów Zdrowia w Stanach Zjednoczonych (numer projektu: U01-AT003682), joga może być pomocna pacjentkom, które pokonały raka piersi, w łagodzeniu objawów chronicznego zmęczenia po leczeniu onkologicznym.

W badaniu porównano wpływ dwóch różnych interwencji na zmęczenie związane z chorobą nowotworową wśród niewielkiej grupy pacjentek, które pokonały raka piersi. Pacjentki zostały losowo przydzielone do grupy ćwiczącej iyengar-jogę lub do grupy poddanej edukacji zdrowotnej przez 12 miesięcy. Iyengar-joga jest tradycyjną formą hatha-jogi, stosowane są w niej różne pozycje oraz techniki oddychania, uwzględniające rozmaite problemy zdrowotne. Zajęcia w ramach edukacji zdrowotnej obejmowały wykłady na interesujące tematy dla osób, które pokonały raka piersi (takie jak psychologiczne aspekty w pokonywaniu choroby nowotworowej) oraz dyskusje. Wszystkie uczestniczki badania wypełniły kwestionariusz dotyczący objawów zmęczenia przed rozpoczęciem interwencji, bezpośrednio po zakończeniu interwencji oraz 3 miesiące po zakończeniu interwencji.

Przed rozpoczęciem badania uczestniczki obu grup wierzyły, że ich interwencja pomoże im w pokonaniu objawów zmęczenia. Uczestniczki w grupie, w której ćwiczono jogę, zgłaszały istotne zmniejszenie natężenia zmęczenia oraz zwiększenie witalności od początku interwencji do czasu ponownego pytania po 3 miesiącach od zakończenia interwencji, w porównaniu do uczestniczek w grupie poddanej edukacji zdrowotnej. Chociaż uczestniczki obu grup zgłaszały zmniejszenie nasilenia objawów depresyjnych w czasie trwania badania, to większy efekt obserwowano w grupie, która ćwiczyła jogę. Wyniki powyższego badania sugerują, że wyspecjalizowana interwencja obejmująca ćwiczenie jogi może łagodzić objawy chronicznego zmęczenia u pacjentek, które pokonały raka piersi.


Zmodyfikowano za: