Hasła NCI - National Cancer Institute (Stany Zjednoczone)

Metody, które przedstawiamy w tym serwisie, oparte są na dowodach z badań naukowych, których wyniki ukazują się w recenzowanych czasopismach medycznych. Źródłem niekonwencjonalnych terapii przedstawionych w tym serwisie jest Narodowy Instytut Raka (National Cancer Institute, NCI). NCI jest agencją rządu Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznawaną przez pacjentów i lekarzy za jedno z najbardziej wiarygodnych i opierających się wyłącznie na dowodach z badań naukowych źródeł informacji na temat leczenia chorób nowotworowych. Nasze opracowanie stanowi wierne tłumaczenie źródłowych materiałów i publikujemy je za zgodą NCI. W związku z tym informacje dotyczące wielu substancji lub metod odnoszą się do realiów amerykańskich (np. w zakresie uregulowań prawnych), jednak nie zmienia to oceny ich medycznej wartości. Wszystkie hasła pochodzące z tej bazy opatrzone są skrótem NCI.

Bazę NCI uzupełniają opracowane przez nas opisy metod pochodzących z innych źródeł. Hasła te oznaczone są skrótem PLWR (Polska Liga Walki z Rakiem).

Istnieje szereg nazw, które odnoszą się do opisywanych przez nas metod leczniczych takie jak: terapie alternatywne, niekonwencjonalne, medycyna tradycyjna, ludowa, holistyczna, zintegrowana czy paramedycyna. Zdecydowaliśmy, za źródłem NCI, ograniczyć się do trzech określeń: medycyna komplementarna, alternatywna i integracyjna, których definicje Czytelnik bez trudu znajdzie w naszym serwisie.

Mamy świadomość, że opisywane przez nas sposoby leczenia i substancje nie wyczerpują wszystkich metod stosowanych przez pacjentów w Polsce. W przyszłości zamierzamy aktualizować zawarte w serwisie informacje.

Jagoda Acai

Palma acai, występująca w tropikach Ameryki Środkowej i Południowej, rodzi czerwono-fioletowe jagody. Nazwa „acai”, pochodząca z języka rdzennych mieszkańców regionu, oznacza „owoc, który płacze”. Jagoda acai jest ważnym źródłem pożywienia mieszkańców regionu Amazonii, którzy używają jej również do różnych celów zdrowotnych.