W związku z zakończeniem działalności wydawcy czasopisma "Prawo i Medycyna" zapraszamy do korzystania z archiwum udostępniającego wszystkie wydane numery pisma na stronie prawoimedycyna-archiwum.com.

ECL organizuje konkurs dla młodzieży w ramach wspólnych działań Unii Europejskiej w celu zwiększenia wiedzy o szczepieniach, a także w ramach projektu “INTEGRACJA W KRAJOWEJ POLITYCE I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU” kierowanego przez Francję.  Konkurs dla szkół ma na celu podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (3 grupy wiekowe) w całej Europie.

Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów w Polsce; rocznie umiera z tego powodu około 100 tysięcy osób. Co roku notuje się około 165 tysięcy nowych zachorowań, a według prognoz liczba ta może w najbliższych 10 latach wzrosnąć do 190 tysięcy. W ten sposób nowotwory staną się główną przyczyną zgonów w Polsce. Nasz kraj staje w obliczu epidemiologicznego kryzysu spowodowanego wzrastającą rzeszą osób chorych na nowotwory. Równocześnie, mimo dotychczasowych wysiłków, wyniki leczenia nowotworów są w Polsce znacznie gorsze w porównaniu ze średnią Unii Europejskiej. Podjęcie zdecydowanych kroków w walce z nowotworami złośliwymi staje się nie tylko jednym z głównych wyzwań zdrowotnych państwa, ale także jednym z priorytetów polityki państwa w ogóle.

Polska Liga Walki z Rakiem postuluje zaniechanie realizacji ww. projektu w obecnej formie i zastąpienie go projektem pilotażu w zakresie skoordynowanej opieki w wybranych nowotworach, realizowanego przez jednostki o największym doświadczeniu w diagnostyce i leczeniu tych nowotworów. Równocześnie Polska Liga Walki z Rakiem deklaruje udział wskazanych przez nią ekspertów w przygotowaniu takiego projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym oceny stanu prawnego i rozwiązań legislacyjnych dotyczących "medycyny  alternatywnej i komplementarnej" na świecie.

W dniach 8 -10 sierpnia 2018 roku odbyła się w Warszawie ósma edycja Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy, organizowanej przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera we współpracy z Polską Ligą Walki z Rakiem.

Celem Akademii jest zainteresowanie dziennikarzy tematyką onkologiczną, inspiracja do przygotowywania przez nich materiałów oraz podniesienie poziomu ich wiedzy medycznej.