Walkę z rakiem traktujemy jako kluczowe wyzwanie cywilizacyjne z punktu widzenia rozwoju kraju. Chcemy zachęcić jak najwięcej Polaków do edukacji onkologicznej i podjęcia wspólnej walki z problemem choroby nowotworowej.

Naszym celem jest stworzenie płaszczyzny porozumienia pomiędzy ochroną zdrowia, edukacją, nauką i polityką społeczną.

Dostrzegamy znaczenie nierówności zdrowotnych oraz problem samotności pacjentów onkologicznych. Korzystając z wiedzy oraz zaangażowania naszych ekspertów i wolontariuszy, będziemy wspierać budowę otwartej wspólnoty pacjentów i lekarzy.

Chcemy wspierać system opieki onkologicznej w Polsce. Realizując własne projekty, będziemy współpracować ze wszystkimi organizacjami i instytucjami, które chcą aktywnie zmieniać polski system walki z rakiem w wymiarze medycznym i społecznym.

Wiedza i odpowiedzialność

Działalność ekspercka jest dla nas kwestią obywatelskiej odpowiedzialności. Rozumiejąc złożoność problemu walki z rakiem, będziemy łączyć przygotowywanie analiz eksperckich z aktywną działalnością w sferze publicznej i zaangażowaniem w sprawy pacjentów.

Wspólnie z towarzystwami naukowymi, instytutami naukowo-badawczymi oraz ekspertami krajowymi i międzynarodowymi, będziemy przygotowywać analizy dla rządu, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, samorządów i innych jednostek. Będziemy działać na rzecz wzmacniania jakości edukacji w uczelniach medycznych w zakresie onkologii i medycyny rodzinnej – najważniejszych elementów w szkoleniu profesjonalnych kadr w Polsce.

W ramach krytycznego partnerstwa będziemy wspierać inicjatywy rządu, Ministerstwa Zdrowia i NFZ, zmierzające do poprawy skuteczności walki z rakiem w Polsce.

Emancypacja

Wierzymy, że skuteczna walka z rakiem musi mieć charakter interdyscyplinarny. Oprócz reform organizacyjnych i instytucjonalnych, dostrzegamy potrzebę zmiany społecznego statusu chorych na nowotwory. Będziemy promować i wspierać postulaty pacjentów onkologicznych.

Jesteśmy przekonani, że w nowoczesnym (czyli otwartym) społeczeństwie, ludzi chorych i zdrowych zdecydowanie więcej łączy, niż dzieli. Poprzez edukację społeczną będziemy inicjować działania na rzecz upodmiotowienia pacjentów walczących z chorobą nowotworową oraz ich bliskich.

Współpraca międzynarodowa

Liga jako członek ECL (European Cancer Leagues Association) będzie współpracować z doświadczonymi zagranicznymi partnerami i wykorzystywać ich doświadczenia. Rozwijając sieć międzynarodowych kontaktów, będzie wspierać ogólnoeuropejskie inicjatywy na rzecz uczynienia walki z rakiem priorytetem instytucji ochrony zdrowia.