Przygotowana przez doświadczonych lekarzy i psychologów książka powstała z myślą o chorych na raka, a także osobach, które zakończyły leczenie. Jest odpowiedzią na konkretne i najczęściej zadawane pytania pacjentów.

W poradniku zawarte są praktyczne informacje na temat nowotworów, ich leczenia, praw pacjentów, odżywiania, uśmierzania bólu, zmęczenia i kłopotów ze snem, a także radzenia sobie z dolegliwościami towarzyszącymi leczeniu.     

Autorzy zachęcają pacjentów do skutecznego pomagania sobie w różnych sytuacjach, dbania o siebie, podejmowania aktywności fizycznej i wzmacniania sił psychicznych. Dużą uwagę poświęcono budowaniu pozytywnych relacji i umiejętności komunikowania się z bliższym i dalszym otoczeniem, rodziną i personelem medycznym.

Pierwsze wydanie książki w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy udostępniano bezpłatnie zainteresowanym instytucjom, organizacjom i pacjentom. Książka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i jej nakład szybko się wyczerpał.

W drugim wydaniu zaktualizowaliśmy dotychczasowe rozdziały i dodaliśmy kilka nowych, w tym m.in. na temat zachowania płodności u chorych leczonych onkologicznie czy wpływu aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne. Podobnie jak w przypadku pierwszego wydania, cały nakład książki przekażemy organizacjom pacjenckim i indywidualnym pacjentom.

Pobierz drugie wydanie publikacji w formacie pdf.


Główny partner II wydania: 
logo ergo hestia
 
Partnerzy II wydania:

 

alivia pfizer pfizer pfizer