Zasadniczą rolą projektu Oncofertility jest zapewnienie bezpłatnej konsultacji na temat technik zachowania płodności przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego pacjentom, którzy zgłaszają chęć posiadania potomstwa w przyszłości, a także wiedzy na temat technik wspomaganego rozrodu po zakończeniu leczenia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podstawą powodzenia projektu jest edukacja przedstawicieli środowiska medycznego (lekarzy, pielęgniarek, położnych), którzy mają kontakt z osobami w wieku rozrodczym w trakcie leczenia onkologicznego.

Celem projektu jest zapewnienie chorym opieki wykwalifikowanego personelu, który dostarczy im profesjonalną informację oraz zapewni wsparcie merytoryczne i pomoc psychologiczną w podejmowaniu decyzji. W każdym ośrodku biorącym udział w programie będzie wyznaczona jedna osoba (opiekun), najczęściej pielęgniarka lub położna, dedykowana chorym w wieku rozrodczym, która przejdzie specjalistyczne szkolenie. Przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego osoba ta upewni się, że pacjent został poinformowany o możliwości związanej z nim ograniczenia funkcji rozrodczych oraz o możliwości zastosowania technik zachowania płodności. W razie potrzeby ponownie przeprowadzi z nim odpowiednią rozmowę oraz zaproponuje wsparcie psychologiczne. Jeśli pacjent będzie potrzebował czasu do zastanowienia, opiekun ponownie nawiąże z nim kontakt w dogodnym dla niego, ale nieodległym terminie. 

W 2020 roku w ramach projektu:

W 2021 roku w ramach projektu:

Projekt realizowany jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Rozrodu i Embriologii.


Projekt tworzony dzięki wsparciu: 

organonFERRINGlogo Gedeon Richter