Głównym celem projektu Oncofertility jest upowszechnienie wśród pracowników ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, położnych) oraz pacjentów i ich rodzin wiedzy na temat metod zachowania płodności przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego oraz technik wspomaganego rozrodu po zakończeniu leczenia. W tym celu realizujemy we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Rozrodu i Embriologii i organizacjami pozarządowymi cykl wykładów i webinarów adresowanych do wymienionych grup odbiorców, opracowujemy i dostarczamy do ośrodków onkologicznych drukowane materiały edukacyjne, plakaty i ulotki oraz zamieszczamy w sieci nagrania wykłady naszych specjalistów.

W ramach projektu tworzymy sieć ośrodków onkologicznych, w których wyznaczona osoba (opiekun), najczęściej pielęgniarka lub położna, dostarcza chorym profesjonalną informację oraz zapewnia wsparcie merytoryczne i pomoc psychologiczną w podejmowaniu decyzji dotyczącej zachowania płodności. Przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego osoba ta upewnia się, czy pacjent został poinformowany o ryzyku ograniczenia funkcji rozrodczych oraz o możliwości zastosowania metod zachowania płodności.

Niezależnie od tego uruchomiliśmy ogólnopolską infolinię, gdzie można otrzymać informację na ten temat, a także stworzyliśmy stronę poświęconą kampanii medialnej #mamrakachcedziecko. We współpracy z samorządami dużych miast podejmujemy działania na rzecz finansowania przez nie programów zachowania płodności chorych na nowotwory.

 

W 2020 roku w ramach projektu:

W 2021 roku w ramach projektu:

 

W 2022 roku w ramach projektu:

  • zorganizowaliśmy webinary dla pacjentów (10.05), (21.06)
  • webinaria dla pielęgniarek (31.05) oraz lekarzy (23.06)

 

Projekt realizowany jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Rozrodu i Embriologii.


Projekt tworzony dzięki wsparciu: 

organonFERRINGlogo Gedeon Richter