Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród pracowników ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, położnych) oraz pacjentów i ich rodzin wiedzy na temat możliwości zachowania płodności w trakcie leczenia onkologicznego oraz metod wspomagania rozrodu po zakończeniu leczenia. W tym celu realizujemy we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Rozrodu i Embriologii i innymi organizacjami pozarządowymi wykłady i webinaria adresowane do wymienionych grup odbiorców, opracowujemy i dostarczamy do ośrodków onkologicznych drukowane materiały edukacyjne, plakaty i ulotki oraz zamieszczamy w sieci wykłady naszych specjalistów. W 2022 roku w ramach projektu odbyło się 5 webinarów dla pacjentów, pielęgniarek i lekarzy.

Oprócz tego uruchomiliśmy ogólnopolską infolinię, gdzie można otrzymać merytoryczne wsparcie i pomoc psychologiczną w podejmowaniu decyzji dotyczącej zachowania płodności. Utworzyliśmy stronę poświęconą kampanii medialnej #mamrakachcedziecko, co zaowocowało licznymi materiałami informacyjnymi w publicznych mediach. We współpracy z samorządami dużych miast podejmujemy działania na rzecz finansowania przez nie programów zachowania płodności u chorych na nowotwory.

Eksperci Ligi uczestniczą także w opracowaniu ogólnopolskich wytycznych dotyczących zachowania płodności u chorych otrzymujących leczenie onkologiczne i programu refundacji procedur zachowania płodności ze środków publicznych.

W 2020 roku w ramach projektu:

  • Nagrano serie wykładów edukacyjnych 
  • Rozpowszechniono wśród chorych ulotki dotyczące możliwości zachowania płodności (ulotka w wersji pdf
  • Uruchomiono infolinię Zachowania Płodności pod numerem telefonu: +48 793 555 238 
    Infolinia działa we wtorki i czwartki w godzinach 17:00 – 19:00
  • Rozpowszechniono wśród chorych plakaty dotyczące możliwości zachowania płodności (plakat w wersji pdf)

W 2021 roku w ramach projektu:

 

W 2022 roku w ramach projektu:

  • zorganizowaliśmy webinary dla pacjentów (10.05), (21.06)
  • webinaria dla pielęgniarek (31.05) oraz lekarzy (23.06)
  • została zaktualizowana ulotka dotycząca możliwości zachowania płodności po leczeniu onkologicznym (ulotka w wersji pdf)
  • została przygotowana ulotka dla nosicieli mutacji wysokiego ryzyka zachorowania na raka (ulotka w wersji pdf)

 

Projekt realizowany jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Rozrodu i Embriologii.


Projekt tworzony dzięki wsparciu: 

logo Gedeon RichterFERRING Warsow Genomicslogo Gedeon Richter