Cancer CouncilPrzedstawiamy edukacyjny serwis internetowy zawierający aktualne i rzetelne informacje na temat substancji rzekomo powodujących raka. Wszystkie teksty są wiernym tłumaczeniem artykułów ze strony australijskiej organizacji Cancer Council Victoria (CCV). W związku z tym zawierają informacje o ocenach dokonanych przez australijskie organizacje i o uregulowaniach prawnych obowiązujących w Australii. Nie obniża to jednak merytorycznej wartości artykułów pozwalających na wiarygodne obalenie mitów o szkodliwości wybranych substancji występujących w produktach spożywczych, kosmetykach itp.
 
CCV wyraziła zgodę na przetłumaczenie i udostępnienie materiałów ze swojej strony polskim czytelnikom.
 
Cytowane w tekstach badania i analizy przeprowadzone zostały m.in. przez:
  • Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (ANGIELSKA NAZWA; IARC);
  • Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration; FDA)
  • American National Cancer Institute;
  • American Cancer Society;
  • Food Standards Australia New Zealand (FSANZ);
  • Narodową Radę ds. Zdrowia i Badań Medycznych (National Health and Medical Research Council; NHMRC);
  • Krajowy System Zgłaszania i Oceny Chemikaliów Przemysłowych (National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme; NICNAS);
  • Komitet WHO ds. Dodatków do Żywności (Expert Committee on Food Additives; JECFA)