Działalność wydawnicza

Książka, w lekkiej i dowcipnie ilustrowanej formie, przedstawia zbiór porad na temat zdrowego trybu życia. Tematami książki są m. in. właściwe odżywianie, aktywność fizyczna, unikanie nałogów i środowiskowych zagrożeń dla zdrowia, higiena życia osobistego, odpowiedzialne życie seksualne, budowanie właściwych relacji z otoczeniem i lekarzami, panowanie nad stresem czy wypoczynek i dobry sen.

Przygotowana przez doświadczonych lekarzy i psychologów książka powstała z myślą o chorych na raka, a także osobach, które zakończyły leczenie. Jest odpowiedzią na konkretne i najczęściej zadawane pytania pacjentów. W poradniku zawarte są praktyczne informacje na temat nowotworów, ich leczenia, praw pacjentów, odżywiania, uśmierzania bólu, zmęczenia i kłopotów ze snem, a także radzenia sobie z dolegliwościami towarzyszącymi leczeniu.     

Broszura (http://12sposobownazdrowie.pl) jest tłumaczeniem na język polski i ukraiński 4. edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (European Code Against Cancer, ECAC) jest inicjatywą Komisji Europejskiej, opracowaną przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia (IARC). Celem ECAC jest informowanie o działaniach zmniejszających ryzyko zachorowania na raka, które ludzie mogą podjąć dla siebie lub swoich rodzin.

"W polskim piśmiennictwie istnieje wiele opracowań dotyczących komunikacji lekarza z chorym, ale mają one najczęściej charakter akademickich rozpraw, trudnych do przełożenia na codzienną praktykę. Lukę tę wypełnia książka „Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej”. Ujmuje ona zasady skutecznego komunikowania się z chorym w sposób bardzo praktyczny, „lekki” i ilustrowany licznymi przykładami. Nie potrafiłem tej książki odłożyć na półkę – ona wciąga, otwiera oczy, uczy, uwrażliwia i inspiruje. Kreuje nieco dzisiaj zapomnianą postać „dobrego lekarza”. prof. dr hab. Jacek Jassem (z Posłowia). 

Właśnie ukazało się drugie, rozszerzone wydanie publikacji "Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej" pod red. naukową prof. Antoniny Ostrowskiej. Książka skierowana jest do lekarzy, studentów medycyny oraz pracowników ochrony zdrowia.