Działalność wydawnicza

Wszyscy chcemy żyć długo i zdrowo. Rzeczywiście, żyjemy coraz dłużej, choć niekoniecznie zdrowiej. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że zdrowie fizyczne i psychiczne, nasz największe dobro, zależy w dużej mierze od nas - od naszej diety, stylu życia, nałogów. Żyjący w XVIII wieku angielski lekarz Thomas Adams stwierdził, że zapobieganie jest znacznie lepsze od leczenia, ponieważ pozwala unikać mozołu chorowania", a Jan Kochanowski wyraziło to formie poetyckiej: Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz". Weźmy sobie te słowa do serca, weźmy odpowiedzialność za swoje zdrowie.

Przygotowana przez doświadczonych lekarzy i psychologów, książka powstała z myślą o osobach żyjących z rakiem, a także tych, którym udało się zakończyć leczenie. Jest odpowiedzią na konkretne i najczęściej zadawane pytania pacjentów.

"W polskim piśmiennictwie istnieje wiele opracowań dotyczących komunikacji lekarza z chorym, ale mają one najczęściej charakter akademickich rozpraw, trudnych do przełożenia na codzienną praktykę. Lukę tę wypełnia książka „Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej”. Ujmuje ona zasady skutecznego komunikowania się z chorym w sposób bardzo praktyczny, „lekki” i ilustrowany licznymi przykładami. Nie potrafiłem tej książki odłożyć na półkę – ona wciąga, otwiera oczy, uczy, uwrażliwia i inspiruje. Kreuje nieco dzisiaj zapomnianą postać „dobrego lekarza”. prof. dr hab. Jacek Jassem (z Posłowia). 

Właśnie ukazało się drugie, rozszerzone wydanie publikacji "Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej" pod red. naukową prof. Antoniny Ostrowskiej. Książka skierowana jest do lekarzy, studentów medycyny oraz pracowników ochrony zdrowia.