imgProjekt obejmuje upowszechnienie w Polsce przyjętej w 2019 r. na Światowym Kongresie Raka Płuca w Barcelonie deklaracji, zwracającej uwagę na problem palenia tytoniu po rozpoznaniu raka. Deklaracja została przedstawiona podczas plenarnej sesji otwierającej kongres jako oficjalny dokument Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC).

www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/declaration

 

Palenie tytoniu jest udowodnioną przyczyną wielu nowotworów i odpowiada za około 1/3 ogółu zgonów nowotworowych. O ile niekorzystne skutki używania tytoniu są dobrze znane, nie docenia się szkód wynikających z kontynuacji palenia po rozpoznaniu nowotworu. Palenie tytoniu przez chorych na nowotwory w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu znacząco zwiększa ogólne ryzyko zgonu, ryzyko zgonu związane z nowotworem i ryzyko wtórnych nowotworów, a także znacząco nasila toksyczność leczenia i zwiększa jego koszty. Mimo wielu korzystnych skutków zaprzestania palenia tytoniu po rozpoznaniu nowotworu, większość chorych kontynuuje swój nałóg, a lekarze zbyt rzadko pomagają im czynnie rzucić palenie.

 

IASLC proponuje w swojej Deklaracji podjęcie szeregu działań, obejmujących m.in. objęcie wszystkich chorych na nowotwory oceną pod kątem palenia tytoniu, przedstawieniu im informacji na temat korzyści z zaprzestania palenia i udzieleniu odpowiedniej pomocy, włączenie do edukacyjnych programów w dziedzinie onkologii praktycznych szkoleń w zakresie interwencji antytytoniowej oraz naukę empatycznej komunikacji z chorym na temat uzależnienia od tytoniu i możliwości wyjścia z nałogu. Porady dotyczące wyjścia z nałogu palenia tytoniu oraz leczenie uzależnienia od tytoniu powinny były bezpłatne. W deklaracji znajduje się także postulat, aby zbierania informacji na temat nałogu palenia tytoniu od wszystkich chorych uczestniczących w prospektywnych badaniach klinicznych oraz uwzględnienia w ich projektowaniu możliwości zastosowania najbardziej skutecznych metod interwencji antytytoniowej.

 

Działania promocyjne będą obejmowały informację w formie elektronicznej, ulotki i wykłady podczas odbywających się w Polsce konferencji onkologicznych, szkolenia personelu medycznego w zakresie pomocy chorym pragnącym rzucić palenie tytoniu oraz pilotaż wdrażania założeń deklaracji w trzech polskich szpitalach.

 

 

 

Projekt powstał dzięki wsparciu firmy Roche

What39;s in a name? (pharmaceutically speaking) - Buster ...