Projekt zakłada przeprowadzenie szczegółowej analizy jakościowej i ekonomicznej rozpoznawania choroby nowotworowej we współpracy ze środowiskiem patomorfologów i biologów molekularnych. Pragniemy zwrócić uwagę na odpowiedzialność, jaka spoczywa na tych specjalistach i podwyższyć rangę społeczną ich działań. Pierwszym zadaniem będzie przygotowanie raportu poświęconego nowoczesnemu systemowi diagnostyki nowotworów, który przekażemy do konsultacji społecznych. Liczymy, że działania te doprowadzą do reorganizacji systemu diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej w naszym kraju.