Z przyjemnością informujemy, że Polska Liga Walki z Rakiem otrzymała od Europejskiego Stowarzyszenia Lig Walki z Rakiem (ECL) środki na przygotowanie populacyjnej wersji broszury opartej o treści IV edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (w ramach ECL Microgrants: Promotion of the European Code Against Cancer 4th edition). Broszura zostanie opracowana we współpracy z ekspertami z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Europejski Kodeks Walki z Rakiem to dokument, który powstał z inicjatywy Unii Europejskiej w celu ograniczenia zachorowań na nowotwory poprzez działania w zakresie prewencji pierwotnej czyli promowania zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia. Dokument jest wynikiem wieloletnich badań realizowanych przez wybitnych naukowców. Zasady w nim zawarte wdrażane są na poziomie krajowym przez rządy poszczególnych państw Unii Europejskiej. Obecna, IV edycja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem zawiera 12 zaleceń i rekomendacji postępowania dzięki któremu możemy obniżyć nasze ryzyko zachorowania na nowotwory. Wraz z broszurą powstanie strona internetowa popularyzująca treści dokumentu w Internecie.