12.03.2015 r. Spotkanie założycielskie Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem


 

 

29.04.2015 r. Bogdan Borusewicz, Krystyna Janda, prof. Ewa Łętowska, prof Jerzy Stuhr, mec Tomasz Kapliński
podpisują akt powołania Polskiej Ligi Walki z Rakiem oraz jej Statut

 

 

11.6.2015 r. Konferencja w Pałacu Staszica inaugurująca działalność Polskiej Ligi Walki z Rakiem 

 

 

W 2015 roku ukazała się pierwsza publikacja pod patronatem Ligi - "Jak żyć, aby żyć: Praktyczny miniporadnik” pod redakcją Michała Brzezińskiego i Marka Jankowskiego.

 

23.03.2016 r. Pierwsze spotkanie w nowej siedzibie Ligi,

dr Joanna Didkowska i prof. Jacek Jassem oraz doradcy mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, Magda Zmysłowska, dr Adam Kozierkiewicz

 

 

11–13 lutego 2016 r. Białowieża. Elżbieta Kozik na sympozjum pt. „Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu raka piersi”

 

 

16.09.2015 r. W czasie spotkanie Rady Fundacji omówiona została bieżąca działalność Fundacji oraz plany na lata 2016-2017.

 

 

04.03.2016 Podczas spotkania Rady zatwierdzone zostały zmiany w składzie Zarządu Fundacji. Dr Joanna Didkowska została Członkiem Zarządu Fundacji.

 

 

25.11.2016 Na posiedzeniu Rady zaprezentowani zostali nowi doradcy Zarządu Fundacji: dr Marta Mańczuk oraz dr Lubomir Jurczak.

 

 

23.05.2017 Na spotkaniu Rady Fundacji przyjęte zostało sprawozdanie finansowe za rok 2016. Do składu Zarządu Fundacji weszła dr Marta Mańczuk.

 

 

25.10.2017 Podczas spotkania Rady przedstawiona została Członkom Rady publikacja "Jak rozmawiać z pacjentem?: Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej".

 

  

28.05.2018 Na spotkaniu Rady Fundacji przyjęte zostało sprawozdanie finansowe za rok 2017.

 

  

29.11.2018 Podczas spotkania Rady zatwierdzone zostały zmiany w składzie Zarządu Fundacji: Dr Łukasz Andrzejewski wystąpił z Zarządu Fundacji. Prof Jacek Jassem został nowm Prezesem Zarządu Fundacji. Dr Monika Rucińska oraz Mecenas Natalia Łojko zostały Członkami Zarządu. Rada zatwierdziła sprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2017 rok.

 

  

20.05.2019 Na spotkaniu Rady Fundacji przyjęte zostało sprawozdanie finansowe za rok 2018.
W trakcie spotkania przedstawiono Radzie Fundacji podsumowanie zwycięskich projektów przeprowadzonych w ramach II edycji konkursu grantowego ONKOgranty.

 

  

07.11.2019 Na spotkaniu Rady Fundacji przyjęte zostało sprawozdanie merytoryczne za rok 2018. Podczas spotkania Rady zatwierdzone zostały zmiany w składzie Zarządu Fundacji: Dr Marta Mańczuk wystąpiła z Zarządu Fundacji. Dr Joanna Kufel-Grabowska została Członkiem Zarządu. Z Rady Fundacji wystąpili następujący Członkowie: Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki.

 

  

09.09.2020 Na spotkaniu Rady Fundacji przyjęte zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne za rok 2019. Z Rady Fundacji wystąpiła Prof. Lucyna Kępka.

 

  

11.05.2021 Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie finansowe za rok 2020.

 

  

24.11.2021 Na spotkaniu Rady Fundacji przyjęte zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne za rok 2020. Wprowadzono również zmiany w Statucie Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem.

 

  

09.06.2022 Na spotkaniu Rady Fundacji przyjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji za rok 2021.

 

  

01.12.2022 Na spotkaniu Rady Fundacji przyjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2021 oraz uchwała w sprawie powołania dr Michała Brzezińskiego na Członka Zarządu.

 

  

17.05.2023 Na spotkaniu Rady Fundacji przyjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego oraz sprawozdania finansowego za rok 2022. Rada przyjęła również uchwałę w sprawie rezygnacji ze stanowiska Członka Zarządu Fundacji prof. Sergiusza Nawrockiego.