Od 2015 r. Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem sprawuję patronat nad Letnią Akademią Onkologiczną. Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy jest inicjatywą mającą na celu przybliżenie opinii publicznej osiągnięć nowoczesnej medycyny, jak również podniesienie świadomości niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w chorobach nowotworowych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszani są wybitni onkolodzy oraz eksperci zdrowia publicznego, którzy spotkają się z dziennikarzami z całej Polski specjalizującymi się w publicystyce medycznej. Konferencja stanowi dobrą okazją do nawiązania bliższych kontaktów i wymiany poglądów środowiska lekarskiego, dziennikarskiego, jak i pacjentów. W ciągu trzech dni Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy uczestnicy mają możliwość omówić blisko kilkanaście różnorodnych tematów, podzielonych na interdyscyplinarne bloki.

 

Materiały z V edycji LAO 2015

Materiały z VI edycji LAO 2016

Materiały z VII edycji LAO 2017

Materiały z VIII edycji LAO 2018

Materiały z IX edycji LAO 2019

Materiały z X edycji LAO 2020

Materiały z XI edycji LAO 2021

Materiały z XII edycji LAO 2022
 
Materiały z XII edycji LAO 2023