Jak rozmawiać z pacjentem

"W polskim piśmiennictwie istnieje wiele opracowań dotyczących komunikacji lekarza z chorym, ale mają one najczęściej charakter akademickich rozpraw, trudnych do przełożenia na codzienną praktykę. Lukę tę wypełnia książka „Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej”. Ujmuje ona zasady skutecznego komunikowania się z chorym w sposób bardzo praktyczny, „lekki” i ilustrowany licznymi przykładami. Nie potrafiłem tej książki odłożyć na półkę – ona wciąga, otwiera oczy, uczy, uwrażliwia i inspiruje. Kreuje nieco dzisiaj zapomnianą postać „dobrego lekarza”. prof. dr hab. Jacek Jassem (z Posłowia). 

Właśnie ukazało się drugie, rozszerzone wydanie publikacji "Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej" pod red. naukową prof. Antoniny Ostrowskiej. Książka skierowana jest do lekarzy, studentów medycyny oraz pracowników ochrony zdrowia.