Zarząd Polska Liga Walki z Rakiem J. Jassem Prezes Zarządu 
Prof. Jacek Jassem

Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej. Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Były przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek European Academy of Cancer Sciences.

Zarząd Polska Liga Walki z Rakiem S. Nawrocki Prof. Sergiusz Nawrocki

Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.

Zarząd Polska Liga Walki z Rakiem J. Didkowska Dr hab. n. med. Joanna Didkowska

Doktor nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej. Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zespołu Krajowego Rejestru Nowotworów. Kierownik zespołu WHO Colaborating Center. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa do badań nad Rakiem Piersi.

 MG 5351a 400x600

Dr hab. n. med. Marta Mańczuk

Matematyk, epidemiolog, doktor nauk medycznych z zakresu epidemiologii nowotworów. Adiunkt w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kieruje Pracownią Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Stypendystka Fulbrighta w latach 2014-2015. W pracy naukowej skupia się na związanych ze stylem życia czynnikach ryzyka nowotworów. Popularyzatorka Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i koncepcji medycyny stylu życia.

 MG 5351a 400x600

Mecenas Natalia Łojko

Natalia Łojko, radca prawny w kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Od ponad 14 lat zajmuje się prawem ochrony zdrowia. Prowadzi pro bono sprawy dot. dostępu do leczenia, w tym w kontekście transgranicznym. Od 2013 r. regularnie wyróżniana w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe. Autorka wielu publikacji dotyczących prawa ochrony zdrowia. Stypendystka fundacji Weidenfeld – Hoffman na uniwersytecie w Oksfordzie w latach 2010-2011 (program Magister Juris).

 MG 5351a 400x600

Dr n. med. Monika Rucińska

Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej i medycyny paliatywnej, certyfikowany psychoonkolog. Kierownik Katedry Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku Psychoonkologia SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek Zarządu Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego Palium.