Zarząd Polska Liga Walki z Rakiem J. Jassem Prezes Zarządu 
Prof. Jacek Jassem

Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej. Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Były przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Przewodniczący Central and East European Oncology Group. Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek Academia Europea i European Academy of Cancer Sciences.

Zarząd Polska Liga Walki z Rakiem S. Nawrocki Prof. Sergiusz Nawrocki

Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.

zarząd polska liga walki z rakiem 400x600 0002 4a.JDidkowska2 Dr hab. n. med. Joanna Didkowska

Doktor nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej. Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zespołu Krajowego Rejestru Nowotworów. Kierownik zespołu WHO Colaborating Center. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa do badań nad Rakiem Piersi.

Dr Joanna Kufel Grabowska

Dr Joanna Kufel-Grabowska

Zatrudniona w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Na co dzień zajmuje się leczeniem młodych kobiet z rozpoznaniem raka piersi. Do jej zainteresowań należą techniki zachowania płodności u pacjentów onkologicznych oraz problem występowania powikłań kardiologicznych terapii onkologicznej.

 

 MG 5351a 400x600

Mecenas Natalia Łojko

Kierownik Działu Prawnego w AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Od 2004 r. zajmuje się prawem ochrony zdrowia. Prowadzi pro bono sprawy dot. dostępu do leczenia, w tym w kontekście transgranicznym. Regularnie wyróżniana w prestiżowych międzynarodowych rankingach Chambers Europe i Legal500. Autorka wielu publikacji dotyczących prawa ochrony zdrowia. Stypendystka fundacji Weidenfeld – Hoffman na uniwersytecie w Oksfordzie w latach 2010-2011 (program Magister Juris).

 MG 5351a 400x600

Dr hab n. med. Monika Rucińska

Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej i medycyny paliatywnej, certyfikowany psychoonkolog. Kierownik Katedry Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku Psychoonkologia SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek Zarządu Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego Palium.