Zarząd Polska Liga Walki z Rakiem J. Jassem Prezes Zarządu 
Prof. Jacek Jassem

Lekarz onkolog, nauczyciel akademicki, emerytowany kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureat licznych nagród naukowych, w tym Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta m. Wiednia, im. Sobolewskich Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, im. Josepha Cullena International Association for the Study on Lung Cancer, im. Heweliusza Prezydenta m. Gdańska oraz tytułu „Wybitny Polak” Fundacji „Teraz Polska”. Członek European Academy of Cancer Sciences, Academia Europea i Polskiej Akademii Umiejętności. Były przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

 

zarząd polska liga walki z rakiem 400x600 0002 4a.JDidkowska2 Dr hab. n. med. Joanna Didkowska, prof. Instytutu

Doktor nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej. Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Narodowego Instytu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi.

Dr Joanna Kufel Grabowska

Dr Joanna Kufel-Grabowska

Pracuje w w Klinice Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień zajmuje się przede wszystkim leczeniem chorych na raka piersi. Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. techniki zachowania płodności u chorych na nowotwory oraz związane z leczeniem powikłania kardiologiczne.

 

 MG 5351a 400x600

Mecenas Natalia Łojko

Kierownik Działu Prawnego w AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Od 2004 r. zajmuje się prawem ochrony zdrowia. Prowadzi pro bono sprawy dot. dostępu do leczenia, w tym w kontekście transgranicznym. Regularnie wyróżniana w prestiżowych międzynarodowych rankingach Chambers Europe i Legal500. Autorka wielu publikacji dotyczących prawa ochrony zdrowia. Stypendystka fundacji Weidenfeld – Hoffman na uniwersytecie w Oksfordzie w latach 2010-2011 (program Magister Juris).

 MG 5351a 400x600

Dr hab n. med. Monika Rucińska

Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej i medycyny paliatywnej, certyfikowany psychoonkolog. Kierownik Katedry Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku Psychoonkologia SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek Zarządu Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego Palium.

Dr. Michał Brzeziński Zarząd Polska Liga Walki z Rakiem

Dr hab. Michał Brzeziński

Specjalista pediatrii, gastroenterolog dziecięcy. Adiunkt w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Współautor i pierwszy koordynator programu „6-10-14 dla Zdrowia”. W latach 2015-2016 Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej. Stypendysta German Marshall Fund - Marshall Memorial Fellowship.