Zapraszamy do udziału w konferencji hybrydowej Programy lekowe w onkologii — aspekty medyczne, organizacyjne i ekonomiczne skierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Zapraszamy do udziału w Virtual Meeting Programy lekowe w onkologii - aspekty medyczne, organizacyjne i ekonomiczne.

Jesienią 2020 Fundacja zorganizowała w wersji on-line I ogólnopolską konferencję naukową poświęconą medycznym, organizacyjnym i finansowym aspektom realizacji programów lekowych w Polsce. Program obejmował wykłady i panele dyskusyjne.

Zapraszamy do udziału w konferencji Programy lekowe w onkologii - aspekty medyczne, organizacyjne i ekonomiczne, która organizowana jest w formule Virtual Meeting. Spotkanie odbędzie się w dniach 28–29 października 2020 roku.