Projekt obejmuje szeroką kampanię społeczną promującą Europejski Kodeks Opieki Onkologicznej (European Code of Cancer Prcatice). Kodeks zawiera najważniejsze prawa chorych na nowotwory, takie jak prawo do dokładnej informacji na temat swojej choroby, dodatkowej opinii lekarskiej, czynnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji klinicznych, możliwie najlepszego leczenia opartego na najnowszych badaniach naukowych, wielodyscyplinarnej opieki czy pomocy w wychodzeniu z choroby.

https://www.europeancancer.org/2-standard/66-european-code-of-cancer-practice

Dokument jest stopniowo wdrażany w poszczególnych państwach Europy, natomiast w Polsce nie zyskał dotychczas należnej uwagi. Projekt będzie obejmował m.in. cykl wykładów na konferencjach dla lekarzy i pacjentów, webinary, materiały w wersji elektronicznej i drukowanej oraz rozpowszechnianie informacji w ogólnodostępnych mediach i mediach społecznościowych. Działania te zamierzamy realizować we współpracy z organizacjami działającymi na rzecz chorych na nowotwory i Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Dokument Europejskiego Kodeksu Opieki Onkologicznej