Z inicjatywy Polskiej Ligi Walki z Rakiem oraz Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej powołano Onko-Koalicję dla 10 Twoich praw. Celem projektu jest poprawa wyników leczenia onkologicznego w naszym kraju poprzez wdrożenie w polskim systemie opieki onkologicznej zapisów Europejskiego Kodeksu Opieki Onkologicznej (European Code of Cancer Prcatice).

Europejski Kodeks Opieki Onkologicznej stanowi fundament dla podniesienia standardów opieki nad chorymi na raka w Unii Europejskiej. Dokument zawiera 10 najważniejszych praw pacjenta onkologicznego, określając czego może on oczekiwać od systemu opieki zdrowotnej i wskazuje decydentom, jak zorganizować skupiony na pacjencie i efektywny system opieki onkologicznej.

Honorowy patronat nad inicjatywą objął Rzecznik Praw Pacjenta. Projekt wspierają największe onkologiczne towarzystwa naukowe w Polsce.

Polska Liga Walki z Rakiem jako inicjator ONKO-KOALICJI Dla 10 Twoich praw zaprasza wszystkie podmioty, zarówno medyczne, jak i pacjenckie, do włączenia się do wspólnej inicjatywy oraz działań na rzecz wdrożenia zapisów Europejskiego Kodeksu Opieki Onkologicznej do polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Strona projektu: www.onko-koalicja.pl

 

Dokument Europejskiego Kodeksu Opieki Onkologicznej