Onkologiczny serwis, którego celem jest budowanie profesjonalnej internetowej platformy edukacyjnej dla dziennikarzy,  publicystów i innych osób zainteresowanych onkologią i zdrowiem publicznym.

Serwis zapewnia wiarygodne źródło informacji i wiedzy o najbardziej istotnych wydarzeniach, odkryciach i wyzwaniach związanych z walką z rakiem na świecie.

W rozsyłanych co miesiąc newsletterach znajdują się przygotowywane przez specjalistów ważne informacje oparte na najnowszym piśmiennictwie naukowym.


Projekt tworzony dzięki wsparciu: 

What39;s in a name? (pharmaceutically speaking) - Buster ...     What39;s in a name? (pharmaceutically speaking) - Buster ...