Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych  oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem. Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe,  szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych. Konkursy będą ogłaszane w dwóch podstawowych grupach tematycznych:

  1. Zmiany systemowe w onkologii – konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, instytucji naukowych oraz grup eksperckich.
  2. Edukacja obywatelska – w tej grupie o fundusze mogą aplikować organizacje pozarządowe, szkoły oraz przedsiębiorstwa. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem regulaminu Funduszu.