Onkologiczny Fundusz Grantowy (ONKOgranty) adresowany jest do instytucji zainteresowanych edukacją społeczną oraz zmianami w polskim systemie walki z rakiem. Podstawowym celem projektu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Nasze wsparcie realizujemy w formie grantów przyznawanych w otwartych konkursach.

Dotychczas odbyło się sześć edycji ONKOgrantów, w których wspieraliśmy projekty związane z polityką zdrowotną, edukacją społeczną w dziedzinie onkologii i profilaktyką chorób nowotworowych. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem; w ostatnich edycjach otrzymywaliśmy po kilkadziesiąt wniosków konkursowych.

 

 


Projekt tworzony dzięki wsparciu: 

rocheastra