XIII LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY

Rezydencja Belweder - Klonowa ul. Flory 2, Warszawa
16-18.08.2023 roku

Bezpośrednia relacja z konferencji w serwisie internetowym YouTube link do transmisji:
webinar.iamp.com.pl/LAO2023

www.youtube.com

PROGRAM

 

Środa 16 sierpnia

 

13.50 - Powitanie

 

Sesja – Żywienie chorych na nowotwory

14.00 – 14.15 – Otyłość - główne wyzwanie zdrowia publicznego w XXI weku
dr hab. Anna Harton, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (WULS-SGGW)

14.15 – 14.30 – Żywienie chorych na nowotwory – niedoceniany problem
dr n. med. Paweł Kabata, Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
konsultant szpitalny w zakresie leczenia żywieniowego

 

Sesja – Kompleksowa opieka onkologiczna to nie tylko leczenie

14.30 – 15.15 – Rola opiekuna w procesie leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi
debata z udziałem dr hab. Moniki Rucińskiej – kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej i Psychoonkologii,
Katedra Onkologii, prof. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
dr. n. med. Pawła Kabaty, dr hab. n. prawa. Doroty Karkowskiej – ekspert Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
oraz Elżbiety Brzozowskiej – opiekunki pacjenta
moderator – red. Michał Dobrołowicz

15.15 – 16.00 – 30 lat Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego – dokonania i wyzwania
debata z udziałem dr hab. Marzeny Samardakiewicz – prezes zarządu PTPO,
Iwony Nawary - Stowarzyszenie UNICORN, Sebastiana Zdończyka - sekretarz PTPO,
prof. dr hab. Krystyny de Walden-Gałuszko
moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka

16.00 – 16.15 – przerwa

16.15 – 17.00 – Leczenie paliatywne – aktywny proces terapeutyczny
debata z udziałem dr hab. Wojciecha Rogowskiego, prof. AP – Koordynatora Oddziału Onkologii Klinicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku,
dr ekon. Małgorzaty Gałązki-Sobotki - dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
oraz Igi Rawickiej - prezes Fundacji EuropaColon Polska
moderatorka – red. Iwona Schymalla

17.00 – 17.30 – Rola szczepień ochronnych u chorych na nowotwory
debata z udziałem prof. dr hab. Anety Nitsch-Osuch - epidemiolog, prof. dr hab. - hematoonkologa,
prof. dr hab. Adama Antczaka - pulmonologa oraz Eweliny Nazarko-Ludwiczak z Fundacji MY PACJENCI
moderator – red. Katarzyna Pinkosz

17.30 – 17.45 – przerwa

 

Sesja – Rak płuca u osób niepalących: wyzwania i szanse

17.45 – 18.00 – Zanieczyszczenie powietrza a ryzyko nowotworów
dr n. med. Krzysztof Przewoźniak, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie
oraz Światowy Instytut Zdrowia Rodziny Akademii Kaliskiej w Kaliszu

18.00 - 18.15 – Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – stan, regionalne różnice, trendy
dr n. przyr. Jakub Jędrak, fizyk z Polskiego Alarmu Smogowego i SmogLab

18.15 – 18.30 – Rak płuca u osób niepalących: odmienności biologiczne i kliniczne
dr n. med. Bartłomiej Tomasik, Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

18.30 – 18.45 – Terapie celowane w raku płuca: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Sesja - ONKOgranty Polskiej Ligi Walki z Rakiem

18.45 – 19.00 – Obrazy chorób onkologicznych w polskiej kinematografii. Rola kultury popularnej w kształtowaniu społecznego obrazu raka
dr hab. Jan Domaradzki, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

19.00 – 19.15 – Ryzyko śmiertelnego zachowania samobójczego po zdiagnozowaniu nowotworu – identyfikacja grup ryzyka i najlepszego czasu na interwencję
dr n. med. Irmina Marii Michałek, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

19.30 – kolacja

 

Czwartek 17 sierpnia

 

Sesja - Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów

10.00 – 10.20 – Co nowego w onkologii? Wybrane najważniejsze doniesienia z kongresu ASCO 2023

dr n. med. Anna Kowalczyk, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

10.20 – 10.35 – Diagnostyka genetyczna w Polsce – dokonania i wyzwania

prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska, Konsultant Krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej,
Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Centrum Biologii Katedra Medycznej

10.35 – 10.50 – Badania genetyczne priorytetem pacjentów onkologicznych na 2023 r. - raport
Aleksandra Rudnicka

10.50 – 11.30 – Onkologia personalizowana i onkoagnostyka

debata z udziałem prof. Anny Latos-Bieleńskiej, dr. n. med. Andrzeja Tysarowskiego - Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów NIO-PIB w Warszawie, dr n. med. Katarzyny Werheim-Tysarowskiej - Pracownia Badań Chorób Dziedzicznych w Zakładzie Genetyki Medycznej IMID w Warszawie, dr. hab. Artura Kowalika - Zakład Diagnostyki Molekularnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, Michała Chrobota – prezesa Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych oraz min. Marcina Martyniaka oraz dr hab. Izabeli Łaczmańskiej i dr n. med. Dagmary Michałowskiej z Zakładu Diagnostyki Molekularnej Nowotworów DCOPiH w Wrocławiu

moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka

11.30 – 11.45 – przerwa

 

Sesja – Różne oblicza onkologii

11.45 – 12.00 – Nowotwory i choroby serca często idą w parze

dr hab. Katarzyna Styczkiewicz, prof. UR Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski i Podkarpackie Centrum Onkologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie

12.00 – 12.15 – Niedrobnokomórkowy rak płuca ALK /+/ - przełom w leczeniu

prof. dr hab. Dariusz M. Kowalski, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca

12.15 – 12.30 – Immunoterapia: rewolucja w raku płuca

dr n. med. Katarzyna Stencel, Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

12.30 – 13.15 – Znaczenie leczenia okołooperacyjnego w onkologii

debata z udziałem dr. hab. Dawida Murawy - chirurga, dr. hab. Tomasza Marjańskiego - torakochirurga, dr n. med. Joanny Kufel-Grabowskiej - onkologa klinicznego i dr n. med. Katarzyny Stencel - onkologa klinicznego

moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka

13.15 – 14.00 – Rak pęcherza moczowego i rak gruczołu krokowego – czy w 2023 roku „nowotwory męskie” leczymy w Polsce zgodnie z aktualną wiedzą medyczną?

debata z udziałem prof. dr. hab. Piotra Wysockiego - Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, dr. hab. Jakuba Kucharza - Klinika Nowotworów Układu Moczowego NIO-PIB w Warszawie oraz dr. n. med. Piotra Wojcieszka – NIO-PIB w Gliwicach, prezes Polskiego Towarzystwa Brachyterapii

moderator – red. Krzysztof Jakubiak

14.00 – 14.15 – przerwa

 

Sesja – Nowotwory kobiece

14.15 – 14.30 – Nowości w leczeniu potrójnie ujemnego i HER2-dodatniego raka piersi

dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Katedra i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

14.30 – 15.15 – Rak trzonu macicy – epidemiologia i organizacja leczenia

debata z udziałem dr hab. Joanny Didkowskiej - Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów NIO-PIB w Warszawie, kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów, dr hab. Ewy Kalinki - Klinika Onkologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i dr n. med. Anny Dańskiej-Bidzińskiej - Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie

moderatorka: red. Katarzyna Pinkosz

 

Sesja – Oncofertility: Fakty i mity

15.15 – 15.30 – Polskie wytyczne dotyczące ochrony płodności u chorych na nowotwory

dr med. Joanna Kufel-Grabowska, Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

15.30 – 15.45 – Terapie komórkowe: nadzieje i złudzenia

prof. dr hab. Józef Dulak, Zakład Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

15.45 – 16.00 – Czy w jajniku są komórki macierzyste?

prof. dr hab. Krzysztof Łukaszuk, Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, iYoni app - aplikacja wspierająca płodność Invicta - kliniki płodności

16.00 – 16.15 – przerwa

 

Sesja – Hematoonkologia

16.15 – 16.30 – Co nowego w terapii CAR-T?

prof. dr hab. Lidia Gil, Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

16.30 – 16.45 – Bezpieczeństwo krwiolecznictwa u pacjentów hematoonkologicznych

prof. dr hab. Emilian Snarski, Oddział Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Dyrektor Medyczny PBKM

16.45 – 17.00 – Chłoniak rozlany z dużych komórek B

prof. dr hab. Iwona Hus, Oddział Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

17.00 – 17.45 - Hematoonkologia - sukcesy i potrzeby

debata z udziałem prof. dr hab. Iwony Hus, prof. dr hab. Lidii Gil oraz prof. dr. hab. Emiliana Snarskiego

moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka

18.00 - obiad

 

Piątek 18 sierpnia

10.00 – 10.45 – Wojny robotów – szanse i zagrożenia

Raport + dyskusja z udziałem prof. dr. hab. Mariusza Bidzińskiego - Klinika Ginekologii Onkologicznej NIO-PIB w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii, onkologicznej, dr. hab. prof. UMW Bartosza Małkiewicza - Klinika Urologii Małoinwazyjnej i Robotycznej Uniwersyteckiego Centrum Urologii we Wrocławiu i dr. n. med. Jacka Dońca - Wojskowy Instytut Medyczny-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

moderator - red. Krzysztof Jakubiak

10.45 – 11.30 – Ratunkowy dostęp do technologii medycznych

debata z udziałem min. Macieja Miłkowskiego lub dyr. Łukasza Szmulskiego, Katarzyny Lisowskiej - Stowarzyszenie Hematoonkologiczni i dr n. med. Joanny Streb - Oddział Kliniczny Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

moderator: Wojciech Wiśniewski

11.30 – 11.45 – przerwa

11.45 – 12.40 – Europejski kodeks opieki onkologicznej i jego kompetencje

Prezentacja i debata z udziałem mec. Natalii Łojko, Agnieszki Szuścik – pacjentki, Jakuba Gołąba z Biura Rzecznika Praw Pacjenta i prof. dr. hab. Jacka Jassema – Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezesa PLWzR

moderatorka – Magdalena Zmysłowska

12.40 – 12.55 – QALY – bać się czy zrozumieć?

dr hab. Maciej Niewada, Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

12.55 – 13.40 – Rola koordynatora onkologicznego i jego kompetencje

dyskusja z udziałem lek. Karola Rogowskiego - chirurga onkologicznego i mgr Joanny Gardockiej - koordynatorki leczenia onkologicznego (oboje z Białostockiego Centrum Onkologii) oraz Marii Libury - ekspertki ds. zdrowia, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka

14.00 – zakończenie konferencji i obiad