Serwis Onkologiczny dla Dziennikarzy

onkoserwisPrzekazywanie społeczeństwu wiedzy o raku jest dla każdego dziennikarza dużym wyzwaniem. Aby robić to dobrze, trzeba mieć wiedzę, wrażliwość, rozwagę, by jednocześnie ani nie upraszczać, ani nie zaklinać rzeczywistości.

 

Serwis medycyny niekonwencjonalnej

Serwis edukacyjny dotyczący „medycyny niekonwencjonalnej” to projekt, którego celem jest promowanie w społeczeństwie rzetelnej wiedzy na temat tzw. terapii niekonwencjonalnych i komplementarnych, stosowanych w onkologii.

 

Celem naszej Fundacji jest kreowanie energii społecznej oraz inicjowanie i wzmacnianie różnych inicjatyw w celu obniżenia ryzyka zachorowania i zwiększenia szans na wyleczenie i godne życie osób dotkniętych chorobą nowotworową. Czerpiąc z energii społecznej i wiedzy ekspertów, chcemy uczynić walkę z rakiem priorytetem polityki zdrowotnej w Polsce.

Mamy nadzieję, że misja Ligi – walka o życie i zdrowie setek tysięcy Pacjentów i Pacjentek – ułatwi nam przekraczanie lokalnych i grupowych egoizmów oraz pokonanie fragmentaryzacji aktywności społecznej. Chcemy działać razem, w klimacie zaufania, umacniając najlepsze praktyki budowy kapitału społecznego w Polsce. Walkę z rakiem postrzegamy zarówno jako problem medyczny, jak i kluczowe wyzwanie cywilizacyjne, które dotyczy nas wszystkich.

Programową podstawę naszych działań stanowi Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. Polski „cancer plan” przewiduje 90 działań, które mają zapewnić realizację 30 celów, postawionych w 5 kluczowych obszarach: organizacji i zarządzaniu systemem zwalczania chorób nowotworowych, nauce i badaniach nad rakiem, profilaktyce, diagnostyce i leczeniu oraz jakości życia w trakcie i po zakończonej terapii onkologicznej.

Fundacja powstała dzięki zaangażowaniu ponad trzydziestu osób reprezentujących różne profesje i środowiska. Dostrzegając szansę, jaką daje różnorodność, głęboko wierzymy, że walka z rakiem, zagrożeniem szczególnie demokratycznym, ma w sobie wspólnotowy potencjał. Pracując nad poprawą jakości i dostępności do najlepszych standardów opieki onkologicznej, koncentrujemy się również na uczynieniu walki z rakiem społecznym, czyli uniwersalnym zobowiązaniem.