Celem naszej Fundacji jest kreowanie energii społecznej oraz inicjowanie i wzmacnianie różnych inicjatyw w celu obniżenia ryzyka zachorowania i zwiększenia szans na wyleczenie i godne życie osób dotkniętych chorobą nowotworową. Czerpiąc z energii społecznej i wiedzy ekspertów, chcemy uczynić walkę z rakiem priorytetem polityki zdrowotnej w Polsce.

Mamy nadzieję, że misja Ligi – walka o życie i zdrowie setek tysięcy Pacjentów i Pacjentek – ułatwi nam przekraczanie lokalnych i grupowych egoizmów oraz pokonanie fragmentaryzacji aktywności społecznej. Chcemy działać razem, w klimacie zaufania, umacniając najlepsze praktyki budowy kapitału społecznego w Polsce. Walkę z rakiem postrzegamy zarówno jako problem medyczny, jak i kluczowe wyzwanie cywilizacyjne, które dotyczy nas wszystkich.

Programową podstawę naszych działań stanowi Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. Polski „cancer plan” przewiduje 90 działań, które mają zapewnić realizację 30 celów, postawionych w 5 kluczowych obszarach: organizacji i zarządzaniu systemem zwalczania chorób nowotworowych, nauce i badaniach nad rakiem, profilaktyce, diagnostyce i leczeniu oraz jakości życia w trakcie i po zakończonej terapii onkologicznej.

Fundacja powstała dzięki zaangażowaniu ponad trzydziestu osób reprezentujących różne zawody i środowiska. Dostrzegając szansę, jaką daje różnorodność, głęboko wierzymy, że walka z rakiem, zagrożeniem szczególnie "demokratycznym", ma w sobie wspólnotowy potencjał. Pracując nad poprawą jakości i dostępu do najwyższych standardów opieki onkologicznej, staramy się również uczynić walkę z rakiem społecznym, czyli uniwersalnym zobowiązaniem.