W biurze Fundacji odbyło się spotkanie Członków Zarządu Ligi z grantobiorcami pierwszej edycji konkursu gratowego ONKOgranty I: dr Katarzyną Kowalczewską-Grabowską, dr. hab.prof. nadzw. ALK Przemysławem Polańskim, panem Krzysztofem Przewoźniakiem, mgr. Pawłem Koczkodajem, mgr. Jakubem Łobaszewskim, dr Małgorzatą Stępień oraz dr n. med. Kamilą Domińską, podczas którego przedstawione zostały podsumowania projektów przeprowadzonych w ramach konkursu.

Dr Katarzyna Kowalczewska-Grabowska przedstawiła projekt pt „Profilaktyka raka szyjki macicy, czyli jak to się robi w Tychach. Analiza źródeł i zasobów wiedzy oraz opinii na temat szczepionek przeciw HPV”. Omówione zostały możliwości dalszej współpracy (patronatu Ligi) przy podobnych działaniach dotyczących edukacji w sprawie szczepień HPV.  

Projekt „Analiza ekspercka polityki zdrowotnej, ograniczającej palenie tytoniu w Polsce w kontekście realizacji celów i zadań Strategii Walki z Rakiem w Polsce w latach 2015-2024 – badanie Delphi” przedstawił Krzysztof Przewoźniak oraz mgr. Jakub Łobaszewski i mgr. Paweł Koczkodaj. Członkowie Zarządu Ligi wezmą udział w nadchodzącej debacie dotyczącej wyników projektu.

Projekt „Założenia do ustawowej regulacji centralnego zasobu próbek biologicznych (Biobank Centralny)” przedstawił dr. hab.prof. nadzw. ALK Przemysław Polański.

Następnie przedstawiony został projekt „Koncepcja programu kształcenia koordynatorów opieki onkologicznej na tle modelu nowej funkcji” autorstwa dr Małgorzaty Stępień.

Ostatnia prezentacja dotyczyła projektu pt „Sojusznicy raka, czyli czynniki infekcyjne w etiopatogenezie chorób nowotworowych” autorstwa dr n. med. Kamili Domińskiej i dr hab. n. med. Agnieszki Wandy Piastowskiej-Ciesielskiej.


Pełne podsumowanie I edycji konkursu dostępne tutaj (link do broszury pdf)


Projekt tworzony dzięki wsparciu: 

Roche