Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

W sytuacji szybko nasilającej się epidemii COVID-19 w naszym kraju, konieczne jest zapewnienie chorym na nowotwory możliwie najlepszego dostępu do leczenia, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa zarówno dla nich, jak i dla personelu medycznego. Krajem najbardziej dotkniętym epidemią COVID-19 są obecnie Włochy. Nasi włoscy Koledzy mają zatem największe doświadczenie w radzeniu sobie z tym problemem. Dwa włoskie towarzystwa naukowe: Włoskie Towarzystwo Radioterapii i Onkologii Klinicznej (AIRO) i Włoskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (AIOM) opublikowały w ostatnich dniach swoje praktyczne zalecenia dotyczące postępowania w tej trudnej sytuacji. Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem uznał, że zalecenia te warto udostępnić polskim lekarzom-onkologom. Za zgodą prezydentów obu towarzystw: Prof. Vittorio Donato (AIRO) i Prof. Saverio Cinieriego (AIOM), przedstawiamy je w wersji polskiej na naszej stronie internetowej.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zalecenia te oparte są na doświadczeniach z północnych Włoch, gdzie liczba zakażeń COVID-19 jest nieporównanie większa niż w Polsce. Zalecenia te należy zatem rozpatrywać w kontekście bieżącego stanu zagrożenia. Niezależnie od tego, wszystkich pracowników ochrony zdrowia w naszym kraju obowiązują przede wszystkim akty prawne wydawane przez uprawnione do tego organy państwowe, a także zarządzenia dyrekcji poszczególnych jednostek. Przedstawione tutaj zalecenia stanowią więc jedynie materiał pomocniczy i nie mogą zastąpić oficjalnych dokumentów.

Przypominamy również, że stanowiska dotyczące postępowania u chorych na nowotwory w czasie epidemii COVID-19 opublikowały w ostatnich dniach wspólnie Polskie Towarzystwo Onkologiczne i Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej: pto.med.pl, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej: ptok.pl i Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej ptro.org.pl.

 

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tymi dokumentami.