Medycyna komplementarna alternatywna w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym medycyny alternatywnej w Polsce przygotowanym przez studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod patronatem Profesora Jacka Jassema i Polskiej Ligii Walki z Rakiem. Opracowanie stanowi kompleksowy przegląd metod medycyny komplementarnej stosowanych w Polsce. Dane te mogą ułatwić edukację społeczną i rozwój działań profilaktycznych.

Zasadniczą rolą projektu Oncofertility jest zapewnienie bezpłatnej konsultacji na temat technik zachowania płodności przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego pacjentom, którzy zgłaszają chęć posiadania potomstwa w przyszłości, a także wiedzy na temat technik wspomaganego rozrodu po zakończeniu leczenia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podstawą powodzenia projektu jest edukacja przedstawicieli środowiska medycznego (lekarzy, pielęgniarek, położnych), którzy mają kontakt z osobami w wieku rozrodczym w trakcie leczenia onkologicznego.

 „Rak nie poczeka na koniec epidemii" to projekt realizowany przez Polską Ligę Walki z Rakiem. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na wczesne objawy najczęściej występujących nowotworów i zachęta do kontaktu z lekarzem w celu wykluczenia nowotworu, a w przypadku potwierdzenia diagnozy – jak najszybszego wdrożenia odpowiedniego leczenia. W dobie pandemii Covid-19 duża część pacjentów, mimo zauważenia pierwszych symptomów choroby nowotworowej, nie zgłasza się do lekarza.

Rusza kampania edukacyjna skierowana do wszystkich osób potencjalnie zagrożonych nowotworem. Jej pomysłodawcy pragną zwrócić uwagę na wczesne, niepokojące objawy najczęstszych nowotworów, zachęcić do nielekceważenia ich, zmotywować do pokonania obaw spowodowanych lękiem przed zarażeniem koronawirusem i zmobilizować do jak najszybszego kontaktu z lekarzem w celu wykluczenia nowotworu lub w przypadku jego rozpoznania, rozpoczęcia odpowiedniego leczenia. Eksperci Polskiej Ligi Walki z Rakiem nie mają wątpliwości - rak jest groźniejszy niż koronawirus.

Leczenie onkologiczne może powodować zmniejszenie odporności zarówno w trakcie jego trwania, jak i przez kilka tygodni po jej zakończeniu.p

Niektóre rodzaje nowotworów, na przykład nowotwory hematologiczne takie jak białaczki czy chłoniaki, mogą szczególnie obniżać skuteczność układu odpornościowego.

Osoby chore na nowotwory i otrzymujące leczenie onkologiczne mogą być bardziej narażone na każde zakażenie - zwykłe przeziębienie i grypę, ale także zakażenie COVID-19. Zakażenia te mogą mieć u nich także cięższy przebieg.

Ryzyko zakażenia zależy od rodzaju nowotworu, rodzaju leczenia, wieku, ogólnego stanu zdrowia i współistniejących chorób.

W sytuacji szybko nasilającej się epidemii COVID-19 w naszym kraju, konieczne jest zapewnienie chorym na nowotwory możliwie najlepszego dostępu do leczenia, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa zarówno dla nich, jak i dla personelu medycznego. Krajem najbardziej dotkniętym epidemią COVID-19 są obecnie Włochy. Nasi włoscy Koledzy mają zatem największe doświadczenie w radzeniu sobie z tym problemem. Dwa włoskie towarzystwa naukowe: Włoskie Towarzystwo Radioterapii i Onkologii Klinicznej (AIRO) i Włoskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (AIOM) opublikowały w ostatnich dniach swoje praktyczne zalecenia dotyczące postępowania w tej trudnej sytuacji. Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem uznał, że zalecenia te warto udostępnić polskim lekarzom-onkologom. Za zgodą prezydentów obu towarzystw: Prof. Vittorio Donato (AIRO) i Prof. Saverio Cinieriego (AIOM), przedstawiamy je w wersji polskiej na naszej stronie internetowej.