Rusza kampania edukacyjna skierowana do wszystkich osób potencjalnie zagrożonych nowotworem. Jej pomysłodawcy pragną zwrócić uwagę na wczesne, niepokojące objawy najczęstszych nowotworów, zachęcić do nielekceważenia ich, zmotywować do pokonania obaw spowodowanych lękiem przed zarażeniem koronawirusem i zmobilizować do jak najszybszego kontaktu z lekarzem w celu wykluczenia nowotworu lub, w przypadku jego rozpoznania, rozpoczęcia odpowiedniego leczenia. Eksperci Polskiej Ligi Walki z Rakiem nie mają wątpliwości - rak jest groźniejszy niż koronawirus.

Rak nie poczeka na koniec epidemii - pod takim hasłem rusza kampania edukacyjna skierowana do wszystkich osób potencjalnie zagrożonych nowotworem. Chodzi o zwrócenie uwagi na wczesne, niepokojące objawy najczęstszych nowotworów, a także motywację, aby mimo pandemii, jak najszybciej skontaktować się z lekarzem i wykluczyć chorobę bądź jak najszybciej rozpocząć leczenie.

„Rak nie poczeka” to kampania edukacyjna skierowana do wszystkich osób potencjalnie zagrożonych nowotworem. Opowiadał o niej prof. Jacek Jassem, onkolog.

Ze względu na pandemię nie wolno lekceważyć pierwszych objawów wywołanych przez choroby nowotworowe, bo rak jest groźniejszy niż koronawirus - ostrzega w czwartek (20 sierpnia) w komunikacie Polska Liga Walki z Rakiem, która rozpoczyna kampanię edukacyjną.

O życiu z rakiem i po raku: Praktyczny poradnik dla każdego pod redakcją naukową prof. Krystyny de Walden-Gałuszko to nowa publikacja fundacji Polska Liga Walki z Rakiem wydana nakładem wydawnictwa lekarskiego PZWL.

Nowym prezesem Polskiej Ligi Walki z Rakiem został prof. Jacek Jassem, dotychczasowy członek zarządu Ligii, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - poinformowała Liga w przesłanym PAP komunikacie.

Polska Liga Walki z Rakiem postuluje zaniechanie realizacji ww. projektu w obecnej formie i zastąpienie go projektem pilotażu w zakresie skoordynowanej opieki w wybranych nowotworach, realizowanego przez jednostki o największym doświadczeniu w diagnostyce i leczeniu tych nowotworów. Równocześnie Polska Liga Walki z Rakiem deklaruje udział wskazanych przez nią ekspertów w przygotowaniu takiego projektu.

Jednym z powodów niezadowolenia z opieki medycznej w naszym kraju jest powszechny brak umiejętności komunikowania się lekarzy z pacjentami – mówili eksperci na konferencji prasowej w Warszawie.